Namiesto pondelkovej porady (6. september 2021)

Juristickou udalosťou minulého týždňa mal byť Deň Ústavy SR ako najprávnickejší zo všetkých štátnych sviatkov/dní pracovného pokoja, alebo zverejnenie prvých častí pripravovaného Občianskeho zákonníka.

§363.jpgzdroj:

Ibaže... Ak bol doteraz v mediálno-spoločenskom priestore najviac skloňovaným „trestnoprávnym“ pojmom kajúcnik, eufemizmus (dvakrát podčiarknuté) pre spolupracujúceho obvineného, práve mu konkuruje „paragraf 363“. Nie všetci síce rozlišujú či Trestného zákona alebo Trestného poriadku, ale nevadí. Už len počkať, či niekto neodhalí aj mystické astronumerické súvislosti „trišesťtrojky“, napríklad násobky trojky alebo rovnaké čísla spredu aj zozadu, to predsa nemôže byť náhoda...

Ak sa na celé dianie okolo rozhodnutia námestníka generálneho prokurátora  pozrieme s trochou právnickej uvážlivosti a odstupom od politických súvislostí, znepokujúce až tragikomické sú viaceré úkazy, ktorým musí právny poriadok a právnická komunita v takýchto prípadoch pravidelne čeliť.

Nekonečná odvaha zaujímať kvalifikované stanoviská ku každej téme (čím je odborne náročnejšia o to ľahšie) je síce našou celonárodnou vlastnosťou, no je neuveriteľné, že sa verejná debata v takýchto prípadoch odohráva „bez znalosti spisu“, v úvodnej fáze dokonca „bez znalosti odôvodnenia rozhodnutia“. Novinári, politici ale aj viacerí právnici pôsobiaci vo verejnom priestore dokážu reagovať okamžite a bez akejkoľvek zdržanlivosti (to je tá vlastnosť, ktorú inak očakávajú od predstaviteľov právnických profesií) ... Prečo medzi odpoveďami na zvedavé novinárske otázky absentuje „Nepoznám spis, neviem sa vyjadriť“, inak bežný dovetok v (odbornejších) diskusiách medzi právnikmi?

V nasledujúcich týždňoch na nás číha ďalšie nepekné dejstvo. Nevieme či sa novela Trestného poriadku, ktorej sa s vysokou pravdepodobnosťou dočkáme bude v právnickom slangu označovať ako „Lex generálny prokurátor“, Lex „riaditeľ SIS“,  Lex „§ 363“ alebo „Lex autor novely“, ako však upozornila Slovenská advokátska komora (TU), zmeny zákona kvôli konkrétnym kauzám môžu mať pachuť zneužívania moci.

Nebude to prvýkrát kedy politická moc narába s právomocami generálneho prokurátora podľa aktuálnych potrieb. Spomeňme si na Lex Tipos, ktorý predstavoval záchrannú brzdu v súkromnoprávnom spore subjektu so 100 % majetkovou účasťou štátu a to práve prostredníctvom posilnenia mimoriadneho dovolania podávaného generálnym prokurátorom. 

Vyzerá to tak, že tentokrát sa budú právomoci uberať, nie pridávať.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

31.8.2021      330/2021 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

3.9.2021        331/2021 Z.z.

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku

3.9.2021        332/2021 Z.z.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať