PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

IX. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA

ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA na Štrbskom Plese).

Plánované vedecké sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV. Organizátori medzinárodného sympózia sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právnej úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore.

V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i nižšie uvedené okruhy vedeckých a legislatívnych problémov, ktorým sa organizátori rozhodli venovať podrobnú pozornosť:

  1. Rekodifikácia súkromného práva hmotného
  2. Ochrana veriteľov v obchodnom práve
  3. Právne a etické aspekty umelej inteligencie

Na sympózium sú pozvaní:

  • Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
  • Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
  • Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
  • Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M
  • Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.
  • JUDr. František Sedlačko, PhD.

Viac informácii o celom podujatí sa môžete dozvedieť TU.


Zdroj: www.pravo.upjs.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať