KONFERENCIA: III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie Vás srdečne pozýva na III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA, v rámci ktorých sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“.

V poradí III. slovensko-české dni daňového práva sa uskutočnia v dňoch 15. až 17. októbra 2019 v Košiciach.

Hlavným cieľom stretnutia slovenských a českých odborníkov z oblasti daní a daňového práva bude výmena poznatkov a skúseností o pôsobení štátu v oblasti zdaňovania a o pozitívnych i negatívnych dôsledkoch pre podnikateľské prostredie z toho vyplývajúcich. Súčasne bude zacielené na možnosti, ktoré ponúka právna i ekonomická veda a následne by mala reflektovať zákonodarná prax s cieľom skvalitňovať podnikanie na Slovensku i v Čechách a v širšom rámci i v ostatných členských štátoch Európskej únie v kontexte uplatňovania viacerých daňových zásad.

Dôležité termíny:

1. Registrácia účastníkov konferencie (prihláška) s príspevkom: do 15. júna 2019 a registrácia účastníkov konferencie s pasívnou účasťou prebieha do 15. septembra 2019.

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 15. júna 2019 v prípade účasti s príspevkom, resp. najneskôr do 15. septembra 2019 v prípade pasívnej účasti.

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov:najneskôr do 15. júna 2019.

Prihlasovanie na podujatie je možné výlučne cez formulár (nájdete TU).

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český

Bližšie informácie nájdete TU.


Zdroj: Právnická fakulta UPJŠ

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať