Usmernenie úradu k zverejňovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov

Úrad na ochranu osobných údajov SR vypracoval na základe často kladených otázok metodické usmernenie k zverejňovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov v kontexte ochrany osobných údajov. Tento dokument sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pri zverejňovaní fotografií.

 

Každý prevádzkovateľ je totiž zodpovedný za to, že pri zverejnení fotografií má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) (obdobne § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Z určenia správneho právneho základu vyplývajú práva dotknutých osôb.

Informácie uvedené v tomto usmernení majú iba odporúčací charakter, úrad vždy individuálne skúma podmienky a osobitosti spracúvania osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa.

Text usmernenia je dostupný TU

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať