Usmernenie MS SR v súvislosti so zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (vyhláseného v zbierke zákonov pod č. 290/2020 Z. z.) bude od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, alebo iný procesný úkon súdov. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť respektíve odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020. 

lock.jpgzdroj: pixabay.com

Zároveň však Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča pri rozhodovaní o zrušení týchto úkonov vo väzobných veciach prihliadať na tieto skutočnosti: 

1. predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony, 

2. mimo území okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín je prípustná cesta na účely výkonu podnikateľskej činnosti (bod A.2 bod 1), za ktorú možno považovať aj výkon advokátskeho povolania napr. v prípadoch obhajoby. 

V územných obvodoch okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín sú cesty na účely výkonu podnikateľskej činnosti prípustné len s negatívnym výsledkom testu na Covid-19 (bod A.1 ods. 1). 

Obdobné odporúčanie zrušiť respektíve odročiť pojednávania platí aj pre notárov vykonávajúcich dedičské pojednávania, ako aj pre súdnych exekútorov, a to vo vzťahu k úkonom, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť oprávnených/povinných/iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie v exekútorských úradoch.


Zdroj: www.justice.gov.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať