Prehľad najnovšieho diania v oblasti práva duševného vlastníctva

Nestíhate sledovať všetky zmeny na slovenskej či českej právnej scéne? Hodil by sa vám kvalitný prehľad udalostí, judikatúry či legislatívnych zmien za posledné týždne? Chcete mať zároveň informácie o nadchádzajúcich workshopoch, konferenciách či inom dianí na Slovensku či v Českej Republike? EISi od júla štartuje novú službu, ktorá vám toto všetko poskytne - pravidelne, na jednom mieste a priamo do vašej schránky.

Mimovládna organizácia EISi, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti a ktorá slúži ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva vydáva na pravidelnej báze Newsletter, ktorý monitoruje najnovšie dianie v oblasti práva duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, doménových sporov, e-Governmentu a ďalších oblastí súvisiacich s právom informačných a komunikačných technológií.

Newsletter vychádza raz mesačne a je pripravovaný členmi EISi v spolupráci s dobrovoľníkmi a externými spolupracovníkmi. 

V newslettri nájdete predovšetkým:

 • Nové ale i staršie, menej známe rozhodnutia súdov v SR a ČR
 • Nové rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva
 • Súvisiace politické a legislatívne dianie na úrovni ČR, SR a EÚ
 • Občasné novinky o dôležitých rozhodnutiach z diania v zahraničí
 • Upozornenie na nadchádzajúce udalosti - workshopy, konferencie, letné školy, kurzy a pod.

Obsah: Newsletter EISi  - Október 2015

 1. PRÍPAD SCHREMS: SÚDNY DVOR EÚ ROZHODOL O NEPLATNOSTI „SAFE HARBOUR“

 2. PRÁVOMOC EÚ PRI UZATVÁRANÍ MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – LISABONSKÁ DOHODA

 3. SPOJENÉ ŠTÁTY: PROJEKT GOOGLE BOOKS JE PODĽA ODVOLACIEHO SÚDU „FAIR USE“

 4. INDIA CHCE ZMENIŤ PRAVIDLÁ PRI ŠIFROVANÝCH SPRÁVACH

 5. Z AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY: II. ÚS 191/2015 – Sťažnosť predsedu vlády SR vo veci ochrany osobnosti pred uvádzaním nepravdivých informácií zo strany médií

 6. DO POZORNOSTI

Chceš sa podielať na tvorbe newslettru? EISi potrebuje ďalších dobrovoľníkov!

V EISi rado privíta nadšených dobrovoľníkov s chuťou spolupracovať a priučiť sa niečomu novému. Ak študujete alebo pôsobíte v oblasti práva alebo iných vied súvisiacich s otázkami duševného vlastníctva / ICT práva a myslíte si, že by ste boli pre EISi prínosom, ozvite sa na gera (at) eisionline (dot) org. Ak sa chcete o dobrovoľníkoch EISi dozvedieť viac, nasledujte tento link.

Zdroj: EISi

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať