Novým ministrom spravodlivosti V. Karas

Dňa 13. septembra 2022 bol za nového ministra spravodlivosti vymenovaný JUDr. Vladimír Karas, PhD..

justice.jpgzdroj: pixabay.com

Krátko pred vymenovaním za ministra spravodlivosti sa vzdal členstva v Predsedníctve Slovenskej advokátskej komory, v ktorom pôsobil od roku 2017 a funkcie predsedu Slovenskej advokátskej komory, do ktorej bol zvolený v roku 2021.

Viliam Karas pochádza z Prešova, vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1999). Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite (2010).

V advokácií pracoval od ukončenia vysokej školy, od roku 2000 pôsobí aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, Katedre medzinárodného a európskeho práva.

Je spoluautorom viacerých publikácii z oblastí práva Európskej únie.

Ovláda anglický a taliansky jazyk.

Viliam Karas je ženatý a má 4 deti.


-red-

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať