Nová právna úprava osobného bankrotu je v praxi už 2 roky

21 356. Presne toľko Slovákov vyhlásilo osobný bankrot od 1.marca 2017, keď začala v praxi platiť nová právna úprava zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá pomohla nájsť východisko zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií.

Neschopnosť splácať svoje záväzky doviedla mnohých Slovákov do situácie, keď si na splácanie úverov, tovarov alebo služieb museli vziať ďalšie pôžičky a neraz aj od nebankových subjektov a za nevýhodných podmienok. Na súdoch počet exekučných konaní z roka na rok prudko rástol. Mnohí z dlžníkov sa dostali do finančných ťažkostí pre jedno nesprávne životné rozhodnutie a potrebovali pomocnú ruku. Tú im podali v roku 2017 Ministerstvo spravodlivosti, v podobne novej legislatívnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii a Centrum právnej pomoci, ktoré je pre nemajetných dlžníkov finančne najdostupnejšou pomocou. Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva: „Pôvodná právna úprava síce umožňovala vyhlásiť konkurz každému, ale dovoliť si to mohli dlžníci, ktorí patrili skôr do strednej vrstvy. My sme chceli dať druhú šancu aj osobám, ktorí nemali finančné prostriedky na poplatky spojené s vyhlásením konkurzu.“

Vyhlásenie osobného bankrotu sa stalo pre bežných ľudí omnoho prístupnejšie, čo ukazujú aj štatistiky z uplynulých dvoch rokov. Od roku 2006 zbankrotovalo 24 362 osôb, pričom u takmer 88% z nich došlo k vyhláseniu osobného bankrotu za uplynulých 24 mesiacov, najčastejšie vstúpili do konkurzu dlžníci z banskobystrického kraja (5458 vyhlásených bankrotov).
 

Častejšie muži

Podľa štatistických údajov, ktoré pravidelne spracováva spoločnosť zaoberajúca sa úverovými registrami bankových a nebankových inštitúcií - CRIF SK, vyplýva, že častejšie sa do slučky dlhov a exekúcií dostali muži. Z celkového počtu za posledných 24 mesiacov pripadlo na mužov 13 00k (60,89%) a na ženy 8352 (39,11%) osobných bankrotov.
 
Najčastejšie vyhlásili konkurz muži vo veku 40 – 49 rokov (3908 bankrotov), za nimi nasledujú muži vo veku 30 – 39 rokov (3634 bankrotov). Osobný bankrot vyhlásilo vo veku 30 – 39 rokov 2028 žien a vo vekovej kategórii 40 – 49 rokov až 2600 žien. Zaujímavosťou je, že na Centrum právnej pomoci sa so žiadosťou o vyhlásenie osobného bankrotu obrátili aj dve ženy vo veku 90 – 99 rokov.
 
Osobný bankrot a splátkový kalendár
 
Pri snahe o oddlženie majú občania dve možnosti, a to konkurz (rýchle oddlženie), ktoré je alternatívou najmä pre dlžníkov s nízkym príjmom a malým majetkom, alebo splátkový kalendár (reštrukturalizácia záväzkov dlžníka, ktorý si chcú ponechať svoj majetok). V praxi bol častejšie využívaný spôsob osobného bankrotu, Centrum právnej pomoci podalo na súdy v uplynulých dvoch rokoch 22 323 návrhov na vyhlásenie konkurzu a viedli len 303 konaní o oddlžení formou splátkového kalendára.
 
Zadlženie, do ktorého sa ľudia dostali svojimi nesprávnymi rozhodnutiami, neznalosťou alebo tiež nepriaznivou súhrou okolností, ovplyvňuje život nielen dlžníka, ale aj jeho blízkej, či širšej rodiny a celkovo jeho pracovné, rodinné, aj spoločenské vzťahy. Oddlženie znamená pre mnohých dlžníkov nový reštart a možnosť zaradiť sa naspäť do spoločnosti, na okraji ktorej sa ocitli. Mgr. Ladislav Szabó, právnik z kancelárie Centra právnej pomoci v Bratislave: „Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo ľuďom hlavne prostredníctvom kancelárií, ale zároveň aj konzultačných pracovísk ktoré majú pokrytie v rámci celého Slovenska.“ Aktuálne pôsobí Centrum v 40 mestách na Slovensku, od 6. marca je to presne 15 kancelárií a 25 konzultačných pracovísk, kde klienti môžu využiť bezplatnú konzultáciu ohľadom osobného bankrotu, v rámci ktorej im zamestnanci poskytnú podrobné informácie k tejto problematike a k celému procesu oddlženia sa.
 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať