Nahlasovanie voľných pracovných miest

Od 1.1.2019 majú všetci zamestnávatelia povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesta – podľa § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na úrade práce osobne u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta, telefonicky, emailom (pozri TU), prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“ (dostupné TU). Zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto nahlásiť a zverejniť na internetovom portáli internetový sprievodca trhom práce www.istp.sk (bezplatne), na www.profesia.sk alebo na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom).

Zamestnávateľ je povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov). V prípade, že v inzeráte zamestnávateľ nedoplní túto sumu, inzerovaná pracovná ponuka nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a nemôže byť zverejnená.

Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti môže byť uložená pokuta do 300 €.

Bližšie informácie nájdete TU.


Spracovanie informácie: Tomáš Čentík

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať