Ministerstvo spravodlivosti: Jednoduchší a dostupnejší osobný bankrot

Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Ťažkú životnú situáciu im pomôže prekonať novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb (tzv. osobný bankrot). K návrhu ministerstva spravodlivosti možno svoje podnety a pripomienky zasielať  v rámci medzirezortného pripomienkovania už len niekoľko dní.

Sociálna poisťovňa eviduje takmer 60.000 ľudí, voči ktorým je vedená exekúcia a súčasne sa strháva časť z ich dôchodcovských dávok. Na základe určitého porovnania údajov z Českej republiky je možné predpokladať, že počet jednotlivcov nachádzajúcich sa v dlhovej pasci môže predstavovať najmenej 100.000 občanov. Len za rok 2015 bolo v Českej republike podaných viac ako 32.000 žiadostí o
 osobný bankrot, pričom za rovnaké obdobie využilo túto možnosť v Slovenskej republike len 391 ľudí.
 
„Osobný bankrot tak, ako je dnes nastavený v našej právnej úprave, nie je šitý na mieru tým, ktorí ho naozaj potrebujú, to znamená tým, ktorí sa ocitajú v dlhovej pasci,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Neplní tak funkciu, ktorú by plniť mal. Preto sme pripravili novú právnu úpravu. Naším cieľom je vytvoriť relatívne jednoduché konanie, relatívne rýchle konanie a konanie, s ktorým nebudú spojené vysoké náklady, pretože len vtedy to môže mať efekt,“ dodala L. Žitňanská.
 
Dlžník sa v zmysle návrhu bude môcť zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  však bude musieť dlžník  splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví,...) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.
 
Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov. Osobný bankrot sa navrhuje aj pre nemajetných dlžníkov, pričom s nákladmi konkurzu by im mohol pomôcť štát.
 
Pomôcť ľuďom v prípade ak sa rozhodnú pre osobný bankrot by po novom mali v oveľa väčšej miere aj centrá právnej pomoci. Nová úprava predpokladá ich posilnenie, a to najmä v lokalitách, kde sa očakáva najväčší záujem o tento inštitút oddlženia. Cieľom je vytvoriť tímy zložené z právnikov, sociálnych pracovníkov, ktoré v prípade potreby prevedú ľudí celým procesom osobného bankrotu.
 
Dodávame, že nová právna úprava by mala byť účinná od 1. januára 2017. Návrh zákona a všetky sprievodné materiály môžete nájsť TU.
 
Zdroj: www.justice.gov.sk (doplnenie redakcia)
 
ilustračné foto: pixabay.com
 
 
 
 

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať