Historicky prvé ocenenie pre slovenského právnika v českej súťaži „Právník roku“

Laureátom ceny v kategórii Ľudské práva a právo ústavné sa stal doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vysokoškolský pedagóg a sudca Ústavného súdu SR. 

Slávnostný galavečer pri príležitosti 14. výročia odovzdávania ocenení Právník roku usporiadala  Česká advokátska komora a mediálna a vzdelávacia skupina epravo.cz 1.februára 2019 v Prahe. V súťažnom ročníku 2018 si ocenenie odnieslo celkovo 11 osobností práva v siedmich odborných (občianske právo, trestné právo, finančné právo, správne právo, pracovné právo, právo informačných technológií, ľudské práva a právo ústavné), a troch špeciálnych kategóriách (Pro bono, Talent roku a Právnická sieň slávy).

Špeciálnu cenu sv. Yva za zásluhy o advokáciu, ktorá je určená pre výnimočné príležitosti a výnimočných advokátov za celoživotnú prácu získal advokát a najdlhšie slúžiaci skúšobný komisár a disciplinárny žalobca ČAK JUDr. Antonín Fürst st.

O víťazoch súťaže Právník roku 2018 rozhodovalo celkom desať porotcov z celého spektra právnických profesií. Laureáti si sklenené plastiky svätého Yva, patróna právnických profesií, prevzali na prestížnom podujatí pred zrakmi takmer 2000 divákov.

Vítězové jednotlivých kategorií

Soutěžní kategorie

Právníci roku

Občanské právo
(hmotné, procesní)

Mgr. JAN ZÁRUBA, státní zástupce, zakladatel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství

Trestní právo

(hmotné, procesní)

JUDr. FRANTIŠEK PÚRY, Ph.D., soudce, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Finanční právo

JUDr. Mgr. PETRA NOVÁKOVÁ, Ph.D., advokátka, AK Nováková + Partners

Správní právo

JUDr. DANIELA ŠUSTROVÁ, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy

Pracovní právo

doc. JUDr. PETR HŮRKA, Ph.D., náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Právo informačních technologií

JUDr. TOMÁŠ NIELSEN, advokát, AK NIELSEN MEINL

Občanská a lidská práva a právo ústavní

doc. JUDr. LADISLAV OROSZ, CSc., soudce Ústavního soudu SR

Kategorie
se zvláštními kritérii

 

Talent roku (pro mladé začínající právníky)

JUDr. JIŘÍ MULÁK, Ph.D., asistent soudce Vrchního soudu v Praze

Ocenění PRO BONO

Mgr. ROBERT PLICKA, advokát, AK Plicka & Partners

 

Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii

JUDr. ANTONÍN FÜRST st., advokát

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu)


doc. JUDr. PETR PITHART, dr. h. c., právník, filozof
a vysokoškolský pedagog

Zdroj: SAK a ceska-justice.cz

Spracovanie informácie: Tomáš Čentík

ilustračné foto: ČAK

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať