Doing Business v Európskej únii 2018: Vyhodnocovanie regulácií podnikateľského prostredia

Svetová banka zverejnila slovenskú verziu správy Doing Business v Európskej únii 2018: Česká republika, Chorvátsko, Portugalsko a Slovensko, ktorá bola pôvodne zverejnená (v anglickom jazyku) v júli 2018. Táto správa sa zameriava na to ako je podnikateľské prostredie ovplyvňované právnou reguláciou a fungovaním štátnych orgánov.

Správa vyhodnocuje reguláciu podnikateľského prostredia a jej vplyv na miestnych podnikateľov v piatich mestách na Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave a Žiline. V správe podrobne analyzujeme príslušné predpisy pre päť stupňov životného cyklu malých až stredne-veľkých, domácich firiem: založenie spoločnosti, vybavenie stavebného povolenia, zaistenie a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie, prevod vlastníctva nehnuteľnosti a vymáhanie zmluvnych záväzkov na okresnom sude.

Doing Business meria aspekty regulácie, ktoré umožňujú alebo sťažujú podnikateľom v začatí, prevádzkovaní alebo rozširovaní podnikania – a poskytuje odporúčania a osvedčené postupy na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Celá správa v slovenskom jazyku je dostupná na stránkach Svetovej banky TU

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201120.02.2019 o 14:48:07Reagovať
Hodnotenie v rebríčku Doing Business si uvedomuje napr. Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré v tomto kontexte pripravuje zmeny fungovania obchodného registra. V článku zverejnenom v BSA č. 1-2/2019 sa uvádza návrh opatrení smeruje taktiež k zlepšeniu hodnotenia Slovenskej republiky v oblasti podnikateľského prostredia (vytvorenie predpokladov na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a Európskej únie v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napr. postavenie Slovenskej republiky v analýze Doing Business). Funkčnosť služieb obchodného registra vplýva aj na postavenie Slovenskej republiky v prestížnom rebríčku Doing Business od Svetovej banky, ktoré by sa prijatím uvedených opatrení mohlo výrazne zlepšiť.
Právnik od roku Reagovať