Publikovaný zborník zo sympózia "Orgány obchodných spoločností"

Právnická fakulta UPJŠ usporiadala v novembri 2014 druhý ročník študentského sympózia z práva obchodných spoločností.

Témami sympózia boli rôzne problémy týkajúce sa orgánov obchodných spoločností – podľa usporiadateľov boli zámerne zvolené také témy, ktoré nie sú jednohlasne vnímané právnou doktrínou, resp. ustálenou judikatúrou a o ktorých nie je mnoho tuzemských literárnych zdrojov.

Od 30. júna 2015 je na webovej stránke Právnickej fakulty UPJŠ prístupný zborník z tohto sympózia, ktorý zostavili Kristián Csach a Dušan Rostáš.

V uvedenom zborníku môžete nájsť nasledovné príspevky študentov, ktorí sa sympózia zúčastnili:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu členov orgánov obchodných spoločností (Dávid Barczi)
 • Vnútorné štruktúrovanie a delegácia rozhodovacích právomocí medzi členmi orgánu obchodnej spoločnosti, delegácia rozhodovania navonok (Dominika Becková)
 • Odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností (Peter Bobčík)
 • Voľba a odvolávanie členov orgánov obchodných spoločností (Ondrej Havír)
 • Orgány obchodných spoločností a pracovné právo (Daša Horková)
 • Vytváranie fakultatívnych orgánov v obchodných spoločnostiach (Martin Kochan)
 • Orgány v rámci skupiny obchodných spoločností (Ladislav Kováč)
 • Konkurenčná činnosť členov obchodných spoločností (Pavol Leiner)
 • Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností (podmienky, rozsah, dôkazné bremeno, zodpovednosť v kolektívnych orgánoch) (Lukáš Mareček)
 • Súbeh „konateľských“ oprávnení, ich obmedzenia a následky porušení ich obmedzení, ultra vires konanie (Róbert Rybka)
 • Pokyny členom orgánov obchodných spoločností a ich záväznosť (s akcentom na vzťahy v kapitálových obchodných spoločnostiach) (Viktor Varga)

Pre celé znenie zborníka kliknite TU.

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať