Publikácia: (Ne)bezpečie sociálnych sietí

Všetkým užívateľom sociálnych sietí na internete dávame do pozornosti publikáciu z dielne spoluautorov Ľubomíra Lukiča a Pavla Sokola, ktorá bola vydaná v elektronickej forme pod hlavičkou neziskovej organizácie European Information Society Institute (EISi), ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. Predmetná publikácia bola vydaná za finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

Pre bližšie ozrejmenie obsahového zamerania tejto publikácie z jej úvodu vyberáme nasledovné:

Sociálne siete, pojem dnes tak často používaný, mnohokrát skloňovaný, ktorý väčšina z nás pozná. Mnohí z nás sú na nich registrovaní a aj ich aktívne používajú. Získavame pomocou nich nových kamarátov, udržiavame existujúce priateľstvá alebo šírime informácie rôzneho druhu o nás či o iných ľuďoch. Záleží len na nás, ako tento prostriedok používame. Mnoho ľudí je na sociálnych sieťach každý deň a dokonca dokážu na nich stráviť aj hodiny bez akejkoľvek väčšej prestávky, či potreby osobného, fyzického kontaktu so živou osobou. Sociálne siete sú tak čím ďalej, tým viac súčasťou nášho každodenného života, bez ktorej si niektorí už ani nevedia predstaviť cestu autobusom do školy, čakanie u lekára, kaderníčky, či obednú prestávku. Jednoducho svoj bežný deň. Asi takto vyzerá v krátkosti obraz sociálnych sietí a ich užívateľov.

Poznáme však tieto sociálne siete tak dobre, ako si myslíme? Nepoznajú nás náhodou sociálne siete lepšie, ako my ich? Či dokonca nepoznajú nás sociálne siete lepšie, ako poznáme sami seba? Aj to sú otázky, na ktoré po prečítaní tejto knihy dostaneš odpoveď alebo na ňu budeš navedený.

Život nie je len o tom, kto koho a ako dobre pozná, ale aj o tom, ako sa k tým, ktorých poznáme správame. Toto je tiež dôležité aj vo virtuálnom priestore sociálnych sietí. Dochádza tam k rôznemu druhu komunikácie medzi jej užívateľmi. Najčastejšie si užívatelia posielajú správy, zdieľajú statusy, fotografie, „lajkujú“ a komentujú si zdieľaný obsah, alebo jednoducho relaxujú a zabávajú sa pri nejakej hre. Spôsob tejto komunikácie voči ostatným, teda naše správanie a prejavovanie sa, môže často vyvolať veľa otázok. Je správne označiť kamaráta na fotke bez jeho súhlasu? Ako a čo môžem zdieľať s inými? Môžem používať výtvory niekoho iného? Sú na sociálnych sieťach nejaké nebezpečenstvá a nástrahy, ktoré na mňa číhajú od iných užívateľov? Patria nadávky a urážanie na sociálne siete?

Sieťou svojich priateľov, svojim správaním, ako aj rôznymi informáciami uvedenými na sociálnej sieti, si vytvárame určitý profil a  meno, resp. reputáciu. Na jej ochranu, na to aby nebola zneužitá či poškodená, si však musíš dávať pozor na to, aké informácie o sebe zverejňuješ, ako a komu odhaľuješ svoje súkromie či súkromie iných. Alebo či tvoje konanie nemôže negatívne zasiahnuť alebo obmedziť niekoho iného, či dokonca byť trestné.

Všetkým týmto veciam sa bude táto publikácia venovať v jej jednotlivých častiach a to:

• V prvej časti sa zameriame na sociálne siete ako také. Okrem ich zadefinovania a uvedenia niekoľkých prípadov, načrtneme problémy s ich používaním.

• V druhej časti si povieme niečo o ochrane tvojho súkromia. O tom, kde sú hranice toho, čo smieš o živote iných písať alebo zobrazovať ty, a čo smú iní.

• V tretej časti si priblížime to, ako môžeš nakladať s cudzími výtvormi. O tom, kedy môžeš zdieľať fotky, videá a články, na čo si dávať pozor, a čo môže s tvojimi výtvormi robiť sociálna sieť.

• V štvrtej časti sa porozprávame o rôznych spôsoboch zneužívania sociálnych sietí. O  tom, s  akými nebezpečenstvami a  nástrahami sa na nich môžeme stretnúť, ako ich spoznať a predchádzať im, a tak byť vo väčšom bezpečí.

• V poslednej piatej časti si povieme, ako sa vyhnúť tým najčastejším nástrahám. O  tom, aké základné postupy môžeš použiť aj bez toho, aby si hneď musel žiadať niekoho o pomoc.

Autori publikácie vyjadrili presvedčenie, že táto kniha bude slúžiť ako jednoduchý, prehľadný a dostatočne zrozumiteľný sprievodca svetom sociálnych sietí, ktorý ozrejmí jej zákutia a poukáže na rôzne druhy nežiaduceho konania, ktorým možno zasiahnuť či obmedziť práva iných užívateľov. Ich cieľom je poskytnúť základné informácie, odpovede na najčastejšie sa vyskytujúce otázky či situácie tak, aby si po jej prečítaní bol vedomý svojich práv, ako aj práv iných a nebezpečenstva rôzneho druhu, ktoré sa na sociálnych sieťach môže vyskytnúť. Lebo, ako sa hovorí, nevedomosť neospravedlňuje.

Publikácia je dostupná v elektronickej podobe TU.

 

Zdroj: eisionline.org

 

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať