Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18. októbra 2017 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O pripravovaných zmenách sme informovali TU.

Oproti pôvodnému zámeru neboli prijaté všetky zmeny (napr. obligatórna evidencia nájomných zmlúv v katastri nehnuteľností) a niektoré avizované zmeny boli v priebehu legislatívneho konania v parlamente zmenené (napríklad ukončenie zmluvy pri vnútorných zmenách nájomcu).

Znenie novelizovaného zákona s vyznačením zmien oproti pôvodnej úprave si na našom portáli môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Novela (s výnimkou vypustenia § 13 odsek 10, ktorý bol prijatý v roku 2015 s účinnosťou od 1. januára 2018 - totou novelou bol ale vypustený) nadobúda účinnosť 1. mája 2017 – v súčasnosti ešte čaká na podpis prezidenta.


Šano Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

 

 

 

Tlačiť
Pavol TrnovskýPrávnik od roku 014.02.2018 o 08:22:59Reagovať
Chcem Vás upozorniť na preklep. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 a nie 2017.
Právnik od roku Reagovať