LEGISLATÍVNE ZMENY: Nájom poľnohospodárskych pozemkov

Jedným z veľmi zvláštnych právnych predpisov nášho právneho poriadku je zákon č. 504/2003 Z. z.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Ak sa s ním oboznámite bližšie, zistíte, že obsahuje viacero neštandardných prvkov, ktoré sú podľa nášho názoru na hrane ústavnosti (ale o tom inokedy).

Už minule sme avizovali, že v štádiu prípravy je novela tohto právneho predpisu - aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie a na slov-lexe môžete nájsť paragarfové znenie novely.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa okrem iného uvádza, že „Novela zákona na jednej strane  posilňuje stabilitu podnikateľského prostredia, pričom však reaguje aj na podnety malých a stredných podnikateľov, ktorí majú záujem podnikať v poľnohospodárstve a zabezpečuje im ľahšie podmienky prístupu k prenájmu poľnohospodárskej pôdy.“

Najpodstatnejšími zmenami sú:

V krátkej dobe prinesieme podrobný pohľad na jednotlivé zmeny.

Porovnanie zmien súčasnej úpravy s pripravovanými zmenami spolu s osobitnou časťou dôvodovej správy si vo formáte PDF môžete stiahnuť TU.

Všetky podklady z legislatívneho procesu nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com, úprava redakcia.

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: