Civilný sporový poriadok

§ 275 (Odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalovaného)

§ 275

Odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalovaného obsahuje stručnú identifikáciu procesného nároku a právny dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie.

    Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
    Právnik od roku Reagovať