Civilný sporový poriadok

§ 388 (Zmeňujúce rozhodnutie odvolacieho súdu)

§ 388

Odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhuje sa ponechať inštitút zmeny rozhodnutia súdu prvej inštancie v doterajšom právnom režime.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať