Týždenný prehľad (6.- 12. február 2023)

Vzhľadom na všeobecný rozruch, ktorý spôsobil chat GPT (vrátane pochybností o budúcnosti právnických profesií) sa budeme každý týždeň prostredníctvom niekoľkých otázok s právnickou tematikou zoznamovať s umelou inteligenciou. Upozorňujeme, že zatiaľ o chate GPT nevieme nič (napr. ako čo najvhodnejšie položiť otázky) a pristupujeme k nemu čisto ako laický užívateľ.

ulpianus5T.jpgzdroj: red

10. február 2023        40/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške

Podstata vyhlášky: Určenie postupu (žiadosť o rozšírenie odborných vedomostí, žiadosť o skúšku, organizácia skúšky a jej priebeh a pod.) pre získanie osobitného kvalifikačného predpokladu štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav
Účinnosť: 15. február 2023

11. február 2023        41/2023 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podstata rozhodnutia: Na 25. marca 2023 sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy niektorých obcí – spomedzi nich sa vypúšťa obec Terany, okres Kupina z dôvodu rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu


Rande s umelou inteligenciou

Otázka: Čo vyšlo v Zbierke zákonov v januári 2023?

Odpoveď: Pretože aktuálny dátum je 13. február 2023, nie je ešte možné vedieť, čo vyšlo v Zbierke zákonov v januári 2023, pretože táto informácia by ešte nebola zverejnená. Zbierka zákonov Slovenskej republiky je zvyčajne publikovaná na konci mesiaca, takže informácie o obsahu januárovej Zbierky zákonov nebudú k dispozícii, kým ju oficiálne nevyhlásia a nezverejnia.

Otázka: Kto je súčasným predsedom Slovenskej advokátskej komory?

Odpoveď: Osobou, ktorá bola zvolená za súčasného prezidenta Slovenskej advokátskej komory, je Martin Škubla. Bol zvolený na tejto pozícii v septembri 2021.

No... prvé rande dopadlo dosť rozpačito...

 

Do pozornosti

  • Ministerstvo spravodlivosti informuje o pripravovanej novele zákona o Justičnej akadémii TU
  • Slovenská advokátska komora zaujala stanovisko k ústavnému prieskumu § 363 Trestného poriadku, nájdete ho TU.

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať