Namiesto pondelkovej porady (prehľad 7. – 13. október 2019)

Ak máš trému si sráč, ak máš Threemu si frajer.“ (Neznámy autor)

Švajčiarsko, ako všetci dobre vieme, nie sú len fialové kravičky a deravý syr, ale aj vycibrené porozumenie pre hodnotu citlivých informácií...  A tak je ďalším emblematickým produktom z tejto krajiny aplikácia na instantný messaging Threema. Mala by byť bez akýchkoľvek dier a farebných anomálií.

Oficiálne info k tejto Threeme znie takto:

Naše postrehy k Threeme:

Či platí citát z úvodu sa ukáže po skončení viacerých trestných konaní, v ktorých môže  byť obsah Threemy kľúčovým dôkazom. Príspevok Slovenska do histórie Threemy nebude zanedbateľný: justičné orgány povedia, či sú informácie získané z tejto aplikácie použiteľné ako dôkaz, napríklad preto, či sa dá preukázať, kto bol na druhej strane, alebo či došlo k zásahu do obsahu a podobne.

Tak či onak, je viacero signálov, že na Slovensku má Threema vrchol svojej dôveryhodnosti za sebou.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

7. október 2019                            295/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

8. október 2019                            296/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. október 2019                            297/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

9. október 2019                            298/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

9. október 2019                            299/2019 Z. z.
Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. október 2019                            300/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

foto: pixabay.com

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: