Namiesto pondelkovej porady (prehľad 28. október – 3. november 2019)

Označeniu biely kôň sme sa už venovali (TU), dnes sa pozrieme na opačný koniec pomyselnej hierarchie.

Kým biely kôň je podľa všetkého lokálnym pojmom (termín white horse v tomto význame neexistuje), biely golier alias white collar pozná celý svet.

Sám o sebe nemá žiadny negatívny význam. Je protikladom ku blue collar (modrý golier), ktorým sa označujú pracovníci výroby resp. manuálne pracujúci a to podľa svojich modrých pracovných odevov. Označenie biele goliere je odvodené od typického dreskódu (košeľa, oblek) a používa sa pre pracovníkov živiacich sa duševnou, nemanuálnou prácou. Na Slovensku im vlastne hovoríme TéHáPé (technicko-hospodárski pracovníci). Goliere oboch farieb sú ako označenie určitej profesijnej skupiny štandardne používané v sociológii či ekonómii, objavuje sa aj ružový golier (pink collar) pre profesie, ktoré typicky vykonávajú príslušníčky nežného pohlavia (učiteľky, administratívne sily či zdravotné sestry).

Negatívne konotácie sú spojené najmä s white collar crime,  ekonomickým zločinom páchaným bielymi goliermi (známy je aj blue collar crime). Ak sa niekto rozhodne si svoj biely golierik zašpiniť, jeho živobytím bude napríklad pranie špinavých peňazí, korumpovanie, subvenčné podvody, podvodné konkurzy, či čachre machre s dépehačkou, ale aj kybernetická kriminalita.

Podľa wikipedie je najmenej úspešným predstaviteľom white collar crime istý Sholam Weiss, ktorý bol v roku 2000 odsúdený na 845 rokov väzenia. Asi najznámejším menom nedávnej doby je Bernard Madoff (od roku 2009 si môže odpočítavať 150 rokov väzenia).

V našich podmienkach sa osudy zločineckých bielych golierov s osudmi bielych koní pretínajú. Biely golier si častokrát ochočí viacerých z nich, medzi ktorými vie šikovne presedlávať, inokedy si do opatery vezme biele žriebä, aby z neho vychoval poriadneho dostihového bieleho koňa.

Zásadný rozdiel býva v životnosti – kým biele kone prichádzajú a odchádzajú, bielogolierový majiteľ stajne akoby bol neskoriteľný a nepolapiteľný.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

29. október 2019            344/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

29. október 2019            345/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

29. október 2019            346/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov

30. október 2019            347/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

30. október 2019            348/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

30. október 2019            349/2019 Z.z.
Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

31. október 2019            350/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať