Namiesto pondelkovej porady (prehľad 2. - 8. december 2019)

Podrobnosti zavraždenia John Lennona v nočných hodinách 8. decembra 1980 (pred 39 rokmi a 1 dňom) sú notoricky známe.

Mark David Chapman, ktorý predtým Lennona fanaticky zbožňoval (napríklad svoj idol napodobnil tým, že sa oženil so ženou s japonskými koreňmi) ho zavraždil piatimi strelami. Chapman na mieste činu zotrval do príchodu polície čítajúc úryvky Salingerovho Kto chytá v žite. V ten deň Chapman Lennona videl už druhý krát – pri prvom poobedňajšom stretnutí ho požiadal o autogram. Z tohto  stretnutia existuje slávna  fotografia, zachytávajúca Chapmana aj Lennona...(napríklad TU).

V nasledujúcom súdnom procese bol Chapman odsúdený na (minimálne) 20 rokov väzenia.

Chapmanova obhajoba bola pôvodne postavená na vylúčení trestnej zodpovednosti z dôvodu duševnej poruchy, nakoniec sa však Chapman k skutku priamo pred súdom priznal (Chapman uviedol, že sa priznáva na pokyn Boha) a súd toto priznanie akceptoval, napriek tomu, že obhajoba vyslovila pochybnosť o tom, či je Chapman spôsobilý uvedomiť si následky priznania. Mimochodom, pôvodný súdom ustanovený Chapmanov obhajca sa svojho mandátu vzdal z dôvodu obavy o zlynčovanie.

Chapman počas procesu viackrát spomenul Salingerovu novelu Kto chytá v žite. V tejto knihe sa mal dočítať výzvy, že ak chce byť slávny musí zabiť niekoho slávneho. Inokedy zase uviedol, že jeho cieľom bolo urobiť slávnym Salingerovu novelu. Z knihy citoval aj vo svojej záverečnej reči.

Rozsudok bol vyhlásený v auguste 1981, približne trištvrťe roka od skutku. Vo väzení Chapman držal hladovku 26 dní. Vedenie väznice muselo tiež starostlivo vyhodnotiť, že ktorí zo spoluväzňov nie sú rizikom pre Chapmanovu bezpečnosť.

V celom príbehu nechýba ani konšpirácia: F. Bresler v knihe „Who killed John Lennon?“ uvádza, že Chapman bol k vražde Lennona „naprogramovaný“ CIA prostredníctvom drog a brainwashingu. Agentúra mala chcieť Lennona odstrániť pre jeho kritiku vnútornej a zahraničnej politiky USA.

Čo je s Chapmanom dnes?

V roku 2018 bola zamietnutá jeho v poradí desiata žiadosť o prepustenie. Termín prejednania ďalšej žiadosti bol určený na august 2020.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

4. december 2019                        413/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

5. december 2019                        414/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

5. december 2019                        415/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto (socha Beatles v Liverpoole): pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať