Je možné v obchode vylúčiť úroky z omeškania... alebo čo je to intuitívne právo?

Čím viacej by som mal rozumieť právu, tým častejšie sa mi stáva, že ma zaskočí elementárna právna otázka (naposledy či môže byť právnická osoba dedičom).

Okrem toho, že ma prekvapí aké zložité môžu byť jednoduché otázky, spočíva problém najmä v tom, že veľmi rýchlo dokážem nájsť pre oproti sebe stojace názorové línie veľmi presvedčivé argumenty (ako vravíme na východe: i tak še da, i tak še da) - neviem či je tento druh ambivalentnosti výsledkom cibreného právneho myslenia, naopak mentálnej nedostatočnosti (keďže pravda je len jedna, správne právne riešenie môže byť vždy len jedno a pod.) alebo je  okamžité nájdenie argumentov na obidve strany výsledkom pracovného procesu, ktorý núti v každej analyzovanej právnej situácii hľadať tisíc vykonštruovaných situácií, ktoré akože môžu vzniknúť (profesijne podmienená paranoja).

Čo ma vždy spätne udivuje: konkrétny právny problém riešim bez toho, aby som si pozrel príslušnú právnu úpravu a vychádzam len z poznatkov nazbieraných v hlave, skúseností a rôznych nešpecifikovaných pocitov.

Tento prístup nazývam intuitívna aplikácia práva, skrátene intuitívne právo.

Ide o prístup, ku ktorému vás dnešný zrýchlený tok informácií a iks ypsilon požiadaviek za deň zo strany potenciálnych klientov, klientov a minulých klientov jednoducho donúti - platí, že čím viacej právnych otázok ste nútení vyriešiť za krátky čas, tým viacej sa stanete odborníkom na intuitívne právo.

V pokročilom štádiu nesledujete zmeny právnych predpisov, neobjednávate si čiernu bibliu slovenských právnických profesií (zákony 20XX) a už vôbec nečítate komentáre, nesledujete judikatúru a na všetko vám v lepšom prípade vystačí rýchla a  všeobecná konzultácia s kolegami. A ešte sa utvrdíte v tom, že nejde len o uplatnenie sedliackeho rozumu, ale v skutočnosti ste odborníkom na prirodzenoprávnu interpretáciu práva, čo je inak najvyšší level právneho myslenia.

Nakoniec vám intuitívne právo celkom uľahčí prácu a ušetrí kopec času.

Pre tých ktorí sa nedostanú do takéhoto ponímania vlastnej zodpovednosti odporúčam uskutočniť vždy aspoň rýchlu skúšku správnosti. Skúsme konkrétne:

Aktuálne sme sa v kancelárii zaoberali otázkou úplného vylúčenia nároku veriteľa na úroky z omeškania v prípade omeškania s peňažným záväzkom a to pri obchodnom záväzkovom vzťahu.

Podľa intuitívneho práva by takémuto dojednaniu zmluvných strán nemalo nič brániť, je tu predsa zmluvná sloboda, a príslušné ustanovenie je dispozitívne. Na druhej strane, sme v podnikateľských vzťahoch, dovolí teda právna úprava vylúčenie tohto peňažného nároku, ktorý je štandardným následkom omeškania s peňažným záväzkom - vnútorný hlas našepkáva, že to nemusí byť úplne v poriadku.

Skúška správnosti vedie k dvom novým poznatkom:

  • ustanovenie § 369 je vymenované medzi kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v § 263 (je však potrebné povedať, že až s účinnosťou od 1. februára 2013)
  • oproti časom, kedy sa človek pripravoval na advokátske skúšky sa trišesťdeviatka naklonovala do lomených paragrafov (§ 369a – 369d) a výrazne sa upravili niektoré otázky zodpovednosti za omeškania.

Ustanovenie § 369 síce pripúšťa dohodu o výške úrokov, bez toho, aby obsahovalo akýkoľvek limit pre jej výšku a to smerom nahor či nadol. Konštrukcia, ktorú zvolil zákonodarca  (kogentnosť ustanovenia s možnou dohodou o výške úrokov) môže nasvedčovať tomu, že  nechcel pripustiť dohodu zmluvných strán o nulových úrokoch z omeškania a preto ich vylúčenie, prípadne dohoda o úrokoch na neprimerane nízkej úrovni by mohli byť sankcionované neplatnosťou pre obchádzanie zákona.

Záver je ako obvykle nejednoznačný a mal by pomôcť pohľad do komentára, zbierky judikátov, či dokonca do googlu  – nenapovie intuitívny prístup práve teraz, že odpoveď na túto otázku je hľadať práve tam zbytočné...?

Malý hint na záver: Vnútorný boj s intuitívnym právom človeka naučí aj to, že v rámci rýchleho hľadania v predpisoch treba automaticky zadávať do vyhľadávania v rámci celého zákona číslo príslušného paragrafu -  369 pri vyhľadávaní vyskočí v § 771d, podľa ktorého ministerstvo uverejní aktuálnu výšku úrokov z omeškania a môže uverejniť aj prehľad vývoja úrokových sadzieb. Na moje prekvapenie (v tom, že existuje takáto povinnosť a ministerstvo si ju naozaj plní) všetko funguje a nájdete to TU.

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať