Namiesto pondelkovej porady (prehľad 3. – 9. september 2018)

O notáromate, alebo teda o tom, že raz všetky právnické profesie v dnešnej podobe zaniknú, sme už písali TU.

Dovtedy si prežijeme obdobie, počas ktorého sa významne pozmenia niektoré súčasti právnických profesií – na príklade advokátov sa zamyslíme nad budúcnosťou požiadavky jazykových znalostí, schopnosti vedenia motorového vozidla, či potreby prevádzkovania vlastných kancelárskych priestorov. Upozornenie: Vychádzame z vlastnej fantázie, bez znalosti prognóz, ktoré na tieto témy nepochybne existujú - berte všetko s rezervou!

Znalosť cudzieho jazyka je po dlhé roky samozrejmou súčasťou základného vzdelania a dnes bez nej už nedostanete pozvánku do prvého kola výberového konania.

Bude „koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ platiť naveky?

Bude, akurát, že všetky svetové jazyky bude ovládať každý – už dnes existujú aplikácie, ktoré v reálnom čase dokážu prekladať to, čo počujú. Jasné, je to ešte v plienkach, ale nebude mať o 20 – 30 rokov každý v mobile software, ktorý si len zapne a prostredníctvom virtuálneho tlmočníka sa dohovorí s každým cudzincom, alebo si nechá preložiť akýkoľvek text napísaný v cudzom jazyku (hurá, zvýši sa dostupnosť zahraničnej odbornej literatúry)?

Na výberových konaniach na pozíciu sudcu, pri ktorých je dnes neznalosť cudzieho jazyka diskvalifikujúcou (prosím kompetentných, kde reálne potrebuje slovenský sudca znalosť cudzieho jazyka?) tak pôjde skôr o to, či uchádzač s prekladacím softwarom dokáže pracovať.

V inzerátoch na advokátske pozície prakticky pravidelne nájdete požiadavku na vodičský preukaz skupiny B.

Onedlho ho nikto nebude potrebovať a súčasne dôjde k tomu, že šoféra na svojom služobnom vozidle bude mať každý advokát. Ak dôjde k legislatívnemu riešeniu premávky autonómnych vozidiel a samozrejme k tomu, že budú bezpečne fungovať, bude sa na aute luxusne vyvážať každý (to ešte nevieme ako dopadne celý koncept carsharing-u, ktorý by mohol znamenať, že autá si už ľudstvo bude len prenajímať a nie kupovať).

Ak uvažujete o investícii do kancelárie, spozornite! Nebude to tak, že za chvíľu budú všetci pracovať z domu, z pohodlia svojej postele? Predstavte si, že sa virtuálna realita stane každodennou súčasťou našich životov. Čo keď bude stačiť pár klikov a s kolegami a klientmi sa budete stretávať v paralelnej realite, do ktorej vstupujete cez čudesné okuliare? Požiadavka na vlastné reprezentatívne priestory tak bude pasé a všetky tie sklenené vysoké administratívne budovy  ľudské spoločenstvo nahradí krásnymi zelenými parkmi...

Tešme sa z každého pracovného dňa, kým nám nebude povedané, že patríme do starého železa!

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

3 x oznámenie, eto vsjo...

4. september 2018                       248/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov

6. september 2018                       249/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

6. september 2018                       250/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: