Namiesto pondelkovej porady (prehľad 22. - 28. október 2018)

Keď si budete chcieť založiť štát bude k tomu potrebných veľa skutkov, ale málo slov.

Aspoň z pohľadu legislatívy.

Zákon z 28. októbra 1918 o zriadení samostatného štátu česko-slovenského, publikovaný v Zbierke zákonov a nariadení pod číslom 11/1918 Zb. (obsahoval v podstate len 5 viet rozdelených do 5 článkov (k prečítanu napríklad TU).

Popri samotnom vyhlásení Československa obsahoval ustanovenie, podľa ktorého všetky doterajšie krajinské a ríšske zákony a nariadenia zostávali dočasne v platnosti a rovnako určil, že všetky úrady budú podľa týchto predpisov postupovať – preto sa tento zákon označuje aj ako recepčná norma, keďže si jednoducho adoptoval celý dovtedajší právny poriadok (pre územie Česka rakúsky, pre územie Slovenska uhorský).

Uvádza, sa že jeho hlavným autorom bol JUDr. Alois Rašín, prvý československý minister financií (áno, čítate dobre), na ktorého bol v roku 1923 spáchaný atentát.

Slovami sa neplytvá ani pri zániku štátu.

Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (542/1992 Zb.) ktorým ČSFR zanikla k 31.12.1992 obsahoval 9 článkov.

Veď posúďte sami TU.

 
Vyšlo v Zbierke zákonov
 
Nie všetky predpisy dokážu byť stručné...

22. október 2018      292/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

22. október 2018     293/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

22. október 2018      294/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

22. október 2018      295/2018 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

22. október 2018      296/2018 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

25. október 2018      297/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike

25. október 2018      298/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

25. október 2018     299/2018 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: wikimedia.org (A. Rašin na 20 korunovej bankovke)

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: