Namiesto pondelkovej porady (prehľad 1. – 7. október 2018)

Išiel by si ešte raz študovať právo?

Veľmi častou odpoveďou je: „Keby som mal dnes osemnásť, určite by som už nešiel na právo.“. A obligátny dodatok: „Moje deti určite nepôjdu študovať právo.“.

Vypovedá to o dvoch veciach – po maturitách dosť dobre mladý človek nevie čo vlastne chce robiť  a častokrát jeho smerovanie, vedome či nevedome, určujú rodičia.

Najjednoduchšie to majú tí, ktorí majú pre niečo mimoriadny talent - talent si svoju cestu k cieľu nájde vždy. Môžu si potom dopriať luxus vyštudovať hocičo len preto, aby sa nepovedalo...

Andrea Bocelli, slávny tenorista, ktorý pred približne dvoma týždňami oslávil 60 rokov je takýmto prípadom. Právnickú fakultu vyštudoval v Pise, vo svojom rodnom Toskánku. O jeho právnickej kariére  je známe len to, že pracoval na súde ako súdny úradník. A len veľmi krátko.

Dobre spravil, pretože Andrea bol odmala mimoriadny hudobný talent – všetko zaspieval a hral na všetkých nástrojoch. Nezabránilo tomu ani to, že vo svojich 12stich mal veľkú smolu keď sa pri futbale zranil tak, že o zrak, ktorý mál výrazne oslabený od narodenia, prišiel úplne. Dnes patrí medzi ikonu svetovej populárno-klasickej hudby.

Ako rozpoznať geniálny právnicky talent? Ak vaša ratolesť na základnej škole napíše ústavu nejakého štátu, vypisuje žiadosti na všetky inštancie (hračkárstvo, Ježiško, miestna samospráva z dôvodu nefunkčných ihrisiek a podobne), alebo vždy a všade hľadá spravodlivé riešenia, zvýšte pozornosť!

(Pri spracovaní tohto príspevku boli použité informácie z wikipedia.org)

Pozri tiež:

Bernhard Schlink: Profesor práva, ktorý napísal Predčítača

Bud Spencer: Právnik, pri ktorom vždy zvíťazilo dobro

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

1.október 2018               272/2018  Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

1.október 2018               273/2018  Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

1.október 2018               274/2018  Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

2.október 2018               275/2018  Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.október 2018               276/2018  Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

4.október 2018               277/2018  Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme

 


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: wikicommons - Andrea_Bocelli_with_piano_@_Premio_Faraglioni_2009, autor: Sannita

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: