Namiesto pondelkovej porady (prehľad 11. – 17. jún 2018)

Že vraj patriím ku generácii mileniálov.

Podľa jednej zo základných sociologických štúdii na túto tému je tejto generácii pripisovaných sedem základných vlastností: detailizmus, izolovanosť, smelosť, orientácia na tím, dôraz na konvencie, nátlakovosť a presadzovanie sa.

Môžu za naše vlastnosti aj televízni či filmoví hrdinovia, tvoriaci kulisu našich detstiev?

Nás, starších mileniálov, určite mohli formovať: Winnetou, Old Shatterhand, chlapci z A-Teamu, Michael Knight, členovia rodiny Ewingovcov, Mac Gyver, Spiderman, Superman, Pacho Hybský zbojník, Jánošík či Rumburak.

Vo výpočte by určite nechýbali ani postavy stvárnené Terencom Hillom a Budom Spencerom, i keď ikonami sú skôr oni samotní. Hlavne Bud Spencer, ktorého zavalitosť v kombinácii s dobráckym úsmevom detskej duši dávali istotu večného víťazstva dobra nad zlom. Každý darebák dostal jednu päsťovku po hlave, alebo dve z boku do tváre a bolo. Určite to  mohlo posilniť smelosť, presadzovanie sa, aj orientáciu na tím, keďže s Terrencom tvorili nerozlučnú dvojku.

Bud Spencer, vlastným menom Carlo Pedersoli, mal pútavý a mimoriadne zaujímavý život. Bol profesionálnym plavcom s účasťou na olympijských hrách, úspešným hráčom vodného póla s talianskymi majstrovskými titulmi, pilotom a podnikateľom  s vlastnou leteckou spoločnosťou, majiteľom 12 patentov a  samozrejme svetoznámym hercom, producentom a režisérom – žiadneho mimoriadneho filmového ocenenia sa síce nedočkal, napriek tomu zanechal vo filmovej histórií obrovskú stopu.

No a predstavte si, Bud Spencer bol absolventom práva! I keď, ako sám uviedol, vyštudoval ho z čisto praktických dôvodov: chémia, ktorú študoval predtým si vyžadovala oveľa viacej času, ktorý on potreboval na tréningy plávania. Kto vie akým by bol Bud právnikom... ak by sa mu darilo ako vo všetkom ostatnom čoho sa chytil, možno by sme dodnes mali veľkú nadnárodnú advokátsku kanceláriu Carlo Pedersoli & Partners (meno Bud Spencer začal používať až neskôr v rámci hereckej dráhy).

O pár dní  (29. júna) to budú dva roky, čo 86 ročný Bud opustil tento svet. Ak si ho chcete pozrieť v nadživotnej bronzovej podobe, stačí odbehnúť do Budapešte, kde mu postavil sochu, kedže v Maďarsku sa za socíku spencerovky tešili mimoriadnej obľube.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Veľmi nerozumiem tomu, prečo sú v trestnom procese také krátke lehoty na podanie sťažnosti. Aktuálna novela ich trochu predĺži a na podanie stažnosti budeme mať tri pracovné dni. Je koniec pokazeným víkendom kvôli piatkovému prevzatiu pošty od OČTK.

12. jún 2018                    159/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

14. jún 2018                    160/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. jún 2018                    161/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. jún 2018                    162/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14. jún 2018                    163/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

14. jún 2018                    164/2018 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)

14. jún 2018                    165/2018 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

14. jún 2018                    166/2018 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

14. jún 2018                    167/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: Elekes Andor (wikimedia)

Pozri aj:  Bernhard Schlink: Profesor práva, ktorý napísal Predčítača

Zdroje použité pri spracovaní článku o Budovi Spencerovi:

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: