Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vzniká tradícia právnických diskusných seminárov venovaná aktuálnym témam rezonujúcim medzi právnikmi.

Témou najbližšieho seminára sú  Úrok a úroky z omeškania a to premlčanie úrokov z omeškania a kumulácia úrokov a úrokov z omeškania po vyvolaní predčasnej splatnosti.

Seminár bude zameraný na dve otázky:

Obe otázky sú rozdielne riešené tak v právnickej spisbe, ako aj v judikatúre.

S cieľom dospieť k jednoznačnému záveru v oboch otázkach sa seminár zameria na komplexné právne posúdenie jednotlivých argumentov príslušných názorov prúdov. Stručné zhrnutie týchto argumentov je nájdete TU.

Seminár bude vedený formou moderovanej panelovej diskusie.

Priebeh a závery diskusie budú zhrnuté v príspevku zverejnenom v právnickom časopise Súkromné právo.

Termín: 27. apríl 2018 (piatok) o 9.00 hod.

Miesto: Právnickej fakulta Trnavskej univerzity, Kollárova 10, Trnava, miestnosť č. 12

Zaregistrovať sa možno TU.


Zdroj: Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Ilustračný obrázok: pixabay, redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: