SEMINÁR PRE SPRÁVCOV: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár (nielen) pre správcov na tému Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Termín:  29. jún 2018 o 9:00 hod.

Miesto: Hotel Ambassador****,  Hlavná 101, Košice

Lektor: JUDr. Dávid Zubko (Nezávislý expert v oblasti ochrany osobných údajov.Počas svojho pôsobenia na Úrade na ochranu osobných údajov v pozícii vedúceho oddelenia medzinárodných vzťahov a koordinátora prípravy SK PRES pracoval na novom nariadení a osobne zastupoval SR na rokovaniach Rady EÚ. Vo vzťahu k novému nariadeniu viedol taktiež pracovnú skupinu na národnej úrovni. V práci na nariadení pokračoval aj na Ministerstve spravodlivosti SR ako expert na ochranu osobných údajov. V súčasnosti pôsobí v súkromnom sektore)

Program:

 1. Predstavenie nového všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 2. Dôvody prijatia nového všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 3. Pôsobnosť GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
 4. Kľúčové subjekty novej právnej úpravy
 5. Zásady spracúvania osobných údajov
 6. Povinnosti vyplývajúce z GDPR pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
 7. Vzťahy medzi subjektmi spracúvania osobných údajov (prevádzkovateľ - sprostredkovateľ)
 8. Práva dotknutých osôb
 9. Postavenie a výkon funkcie zodpovednej osoby
 10. Priebeh konania o ochrane osobných údajov
 11. Konkrétne kroky ako zosúladiť spracúvanie osobných údajov s novou právnou úpravou

Počet pridelených kreditov: 6

Prihláška:

Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH), na základe zálohovej faktúry úhrada prevodom na účet IBAN SK57 1100 0000 0029 2189 4685

Pre každého účastníka ZDARMA: písacie potreby, občerstvenie, wi-fi, parkovanie


Zdroj: www.konkurznaakademia.sk

Ilustračné foto: pixabay, redakcia

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať