SEMINÁR: Elektronická komunikácia - e-schránky, povinnosť správcu komunikovať elektronicky, register úpadcov

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár venovaný veľmi aktuálnej téme elektronizácie.

Termín: 18. september 2017 o 9.00 hod.

Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, Košice

Lektor: JUDr. Tomáš Illeš, JUDr. Ivana Križová Červenáková

Účastnícky poplatok: 72 eur vrátane DPH

Tematické okruhy:

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Elektronické schránky – povinnosť ich používania, podmienky používania, doručovanie do elektronickej schránky, účinky doručenia do elektronickej schránky. 
Možnosti adresáta v prípade neoboznámenia sa s dokumentom doručeným do elektronickej schránky. 
Konverzia a zaručená konverzia. 
Elektronická komunikácia správcu v konkurznom konaní. 
Register úpadcov.

Počet kreditov pridelených MS SR: 6

Svoje otázky k téme môžete zaslať vopred na adresu office@konkurznaakademia.sk.
 

Na toto podujatie sa môžete prihlásiť vyplnením tohoto formulára.


Zdroj: www.konkurznakademia.sk

Ilustračné foto: pixabay, redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: