PRIPOMÍNAME: Konferencia "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností"

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

Termín: 25. - 26. september 2017

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice

Tretí ročník konferencie uzatvára riešenie projektu „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Zameria sa na problematiku konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi korporáciou, jej spoločníkmi, členmi orgánov, veriteľmi a aj samotnou verejnosťou (spoločnosťou).

Okrem toho budú na konferencii diskutované ďalšie výsledky projektu a návrhy legislatívnych zmien slovenského korporačného práva.

Predbežný program konferencie:

Všeobecne o konfliktoch záujmov v obchodnej spoločnosti

1. Teórie firmy a konflikty záujmov v spoločnosti (vrátane agency problem, modelov riadenia, CSR a informačnej asymetrie) (doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK Partners, Praha)

2. Koncepcie konfliktu záujmov v obchodných spoločnostiach a presuny ťažiska: preferencia záujmov jednotlivých aktérov v jednotlivých fázach života spoločnosti (Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., JUDr. Jan Lasák, LL.M., AK Kocián Šolc Balaštík)

3. O čem svědčí konflikt zájmů z hlediska teorií právnických osob? (Doc. JUDr. Karel Beran, Ph. D., Právnická fakulta Karlovej Univerzity, Praha).

4. Projekce veřejného a soukromého v právu obchodních společností: vyvažování poměru veřejného zájmu a zájmů jednotlivců. Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, , Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK Partners, Praha)

5. Spoločenská zodpovednosť obchodných spoločností a trvalo udržateľný rozvoj (Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

6. Ochrana verejného záujmu v živote obchodnej spoločnosti (Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)

7. Konflikt zájmů ve světě fundací a trust-like institutů (doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej Univerzity, Brno)

8. Povinnosti členov orgánov z pohľadu konfliktu záujmov a ich presadzovanie (JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. AK Kocián Šolc Balaštík)

9. Motivačné mechanizmy ako prostriedok odstraňovania konfliktu záujmov (JUDr. Žofia Šuleková, PhD., MCL, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)

10. Konflikt zájmů pohledem judikatury NS ČR (doc. JUDr. Ivana Štenglová, Právnická fakulta Karlovej Univerzity, Praha, CEVRO Institut)

11. Konflikt záujmov pohľadom judikatúry NS SR (JUDr. Andea Moravčíková, PhD., Najvyšší súd Slovenskej republiky)

 

Záujmy spoločníkov - spoločnosti – orgánov – veriteľov – spoločnosti a ich vyvažovanie

12. Jaké povinné standardy chrání obchodní korporaci při zásazích společníka do jejích zaležitostí? (Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta Karlovej Univerzity, Praha)

13. Ochrana (veriteľov obchodnej spoločnosti) pred „vylievaním“ majetku obchodnej spoločnosti – z troch pohľadov: korporačné mechanizmy (kríza spoločnosti, regulácia plnení v prospech spriaznených osôb), prostriedky exekučného a konkurzného práva (JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti SR ; JUDr. Radovan Pala, PhD., TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o; JUDr. Branislav Pospíšil, PhD.)

14. Ochrana veriteľov obchodnej spoločnosti prostredníctvom deliktného práva (doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta TU v Trnave, PRK Partners, Bratislava)

15. Ochrana záujmov veriteľov pri fúziach kapitálových spoločností v poľskom práve (príspevok v slovenčine) (Mgr M. Żaba, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16. Zástupci obchodní korporace v konfliktu zájmů – korporátní úprava v. úprava zastoupení (JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D., Právnická fakulta Karlovej Univerzity, Praha)

17. Konflikt záujmov medzi predstavenstvom a kapitálovou spoločnosťou v poľskom práve (príspevok v angličtine (Dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

18. Možnosť napadnúť uznesenia valného zhromaždenia v poľskom práve (príspevok v angličtine) (Dr. W. Wyrzykowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

19. Možnosti a limity presadzovania záujmov tretích osôb v obchodnej spoločnosti pri jej financovaní (banky, veritelia) (TBC)

20. D&O poistenie medzi právom obchodných spoločností a daňovým právom (PRK Partners, Bratislava)

Radi vytvoríme priestor pre ďalšie originálne a ešte nepublikované príspevky zapadajúce do konceptu konferencie. Cieľom konferencie je vytvoriť diskusnú platformu pre preskúmanie čiastkovej problematiky práva obchodných spoločností. Dúfame, že cieľ konferencie sa podarí naplniť najmä živou diskusiou. Preto bude dlhší čas vyhradený nielen pre jednotlivé príspevky ale aj pre diskusiu o nastolených problémoch.

Príspevok a aktívne vystúpenie nie je podmienkou účasti na konferencii. Konferenčný poplatok je 70 Eur a pokrýva konferenčné materiály, občerstvenie a stravu počas trvania konferencie (vrátane recepcie). Ďalšie informácie nájdete v organizačných pokynoch, ktoré sú súčasťou tejto pozvánky. Rokovacími jazykmi sú: angličtina, nemčina, čeština a slovenčina.

Ďalšie informácie, vrátane organizačných pokynov nájdete TU.

 


Zdroj: www.pravo.upjs.sk 

Foto: www.kcsmolenice.sav.sk

 
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: