Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2018

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a Ústavom štátu a práva SAV.

Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

1) Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky

2) Obchodné, daňové a finančné aspekty financovania obchodných spoločností

3) Využiteľnosť „ususfructu“ a ďalších porovnateľných obligačných foriem pri správe podielov v rodinných spoločnostiach

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantového projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty.

Cieľom sympózia je taktiež vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy a praxe a zároveň vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie.

TERMÍN: 7. – 9. november 2018

MIESTO:  Štrbské Pleso, Hotel Patria

PROGRAM:


7.NOVEMBER 2018

10,00 – 13,00                  Registrácia účastníkov

13,30                                Otvorenie sympóziá

13,45 – 15,30                  I. blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)


16,00 – 18,00                  II. blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)

DISKUSIA

19,00                                Slávnostná recepcia

 

8.NOVEMBER 2018

9,00 – 10,30                    I. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

DISKUSIA a PRESTÁVKA

11,00 – 12,30                  II. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)


15,00 – 16,30                  III. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)


17,00 – 18,00                  IV. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

                                        

9.NOVEMBER 2018

9,00-10,30                       I. Blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)


ZHRNUTIE a ZÁVER SYMPÓZIA                                  

Všetky informácie o podujatí nájdete TU.


Zdroj: https://poe.pravo.upjs.sk/

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: