KONFERENCIA: Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu

V rámci medzinárodného kongresu Trnavské právnické dni organizovanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 20. – 21. septembra 2018, si Vás dovoľujeme pozvať na občianskoprávnu sekciu venovanú téme Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.

Konferencia je zameraná na aktuálnu tému v oblasti slovenského súkromného práva, a to s ohľadom na nedávno prijatý zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/2302 zo dňa 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Prijatím nového zákona dochádza k zmenám vo sfére cestovného ruchu a poskytovania služieb cestovného ruchu spotrebiteľom. Vedecká konferencia bude zameraná na súkromnoprávne, ako aj verejnoprávne aspekty legislatívnych zmien. Aktívne vystupujúci, ktorí budú vo svojich príspevkoch rozoberať parciálne otázky tejto problematiky, sú odborníkmi z praxe ako aj z oblasti právnej vedy.

Termín a miesto konferencie: 21. september 2018, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova 10, Trnava, o 9.00 hod.

V rámci konferencie odznejú nasledovné príspevky:

Podrobnejší program nájdete TU.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa registrovať na konferenčnom portáli TU, na ktorom nájdete viac informácií o konferencii vrátane organizačných pokynov. Účasť na konferencii je podmienená zaplatením konferenčného poplatku vo výške 60,- Eur.


Zdroj: www.pravnickekonferencie.sk

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: