Jarná odborná príprava pre správcov

Akadémia konkurzného práva otvára jarný termín odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky od 1. marca 2018 do 24. marca 2018, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach. 

Ministerstvo spravodlivosti SR schválilo príslušný školiaci plán, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.konkurznakademia.sk v časti "Podujatia". Po pozitívnom ohlase na zavedenie case studies v minulom roku bude aj tentokrát súčasťou prípravy na správcovskú skúšku vypracovanie vzorových prípadových štúdií a testov.

Cena kurzu je 829,85 eur s DPH. Pre uchádzačov, ktorí ukončili alebo ukončia II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore právo alebo ekonómia v roku 2018, je cena kurzu 699 eur s DPH (po preukázaní sa potvrdením fakulty alebo diplomom). 

Absolventovi odbornej prípravy, ktorého dochádzka bude vyššia ako 90%, vydá usporiadateľ písomné osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy. Riadne absolvovanie odbornej prípravy je predpokladom pre vykonanie správcovskej skúšky. 

Viac informácií o príprave si vyžiadajte emailom na adrese office@konkurznaakademia.sk alebo telefonicky na č. 0918 888 545.

Prednášky sú prístupné aj jednotlivo. Účastnícky poplatok za účasť na celodennej prednáške je 72 eur s DPH. Za účasť na prednáške získa správca v rámci ďalšieho vzdelávania 6 kreditných bodov.

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete TU


zdroj: www.konkurznaakademia.sk

ilustračné foto: pixabay.com, redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: