ZBGIS – nová mapová aplikácia

Dňa 30.6.2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do testovacej prevádzky novú webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS, ktorá poskytuje plnohodnotné informácie z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR „pod jednou strechou“.

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS a ESKN.

Aplikácia umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje (SHP, DGN, DXF, GML, GPX) alebo formou webových mapových služieb (WMS, WMTS).

V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy. Takisto je možné zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí.

MK ZBGIS je optimalizovaný na použitie priamo v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Používateľom to poskytuje možnosť využívať aplikáciu aj na prácu priamo v teréne. Aplikácia umožňuje na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie.

Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup).

Aplikácia je platformovo nezávislá a nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov. Je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Keďže nová verzia MK ZBGIS obsahuje aj mapový variant Kataster nehnuteľností, nahrádza tým aplikáciu MAPKA (Mapový portál katastra nehnuteľností).

Vstup do aplikácie nájdete TU.


Zdroj: www.geoportal.sk 

Screenshot: mapová aplikácia ZBGIS (redakcia)

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
Marián Mikolášik|právnik od roku 0
Ak hľadáte katastrálne mapy, je potrebné zmeniť tému zo základnej mapy (zelená) na kataster nehnuteľností (červená). Tam sú k dispozícii aj listy vlastnictva.
12.07.2017 o 10:28:01Reagovať
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: