Výberové konanie Európskeho súdu pre ľudské práva na právneho experta

Európsky súd pre ľudské práva vypísal výberové konanie na pozíciu právneho experta zaoberajúceho sa slovenskými prípadmi. Hlavnou náplňou práce je poskytovanie asistencie vyšším právnym expertom ESĽP, najmä vo vzťahu k príprave korešpondencie so sťažovateľmi a návrhov rozhodnutí. 

Podmienkou je absolvované vysokoškolské vzdelanie alebo skúšky v právnej oblasti, resp. v oblasti súdnej administratívy. Ďalšou podmienkou je minimálna 6-mesačná prax v právnej oblasti (s preferenciou v súdnictve) v SR alebo v medzinárodných organizáciách. Kandidát musí zároveň ovládať jeden z úradných jazykov RE (anglický alebo francúzsky jazyk) a slovenský jazyk na úrovni materinskej reči. Veková hranica je stanovená pod 35 rokov.
 
Žiadosť o predmetnú pozíciu musí byť podaná online v anglickom alebo francúzskom jazyku v termíne do 24.11.2017 na tomto odkaze.
 
Proces výberu kandidátov na užší zoznam môže zahrňovať aj písomnú skúšku, prípadové štúdie, jazykové testy alebo pohovor. Najúspešnejší kandidáti postúpia do ďalšieho kola výberového konania, zahrňujúceho absolvovanie testu alebo písomnej skúšky. Kandidáti, ktorí úspešne zvládnu test, budú pozvaní na ústny pohovor.
 
SM Štrasburg odporúča zverejnenie výberového konania na stránke MZVaEZ SR a prostredníctvom Justičnej akadémie.

Zdroj: www.justice.gov.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: