ÚS SR: Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je protiústavný

Po približne 4 rokoch Ústavný súd SR vyslovil nesúlad  zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku resp. jeho podstatnej časti s Ústavou SR.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 14. novembra 2018 rozhodol  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 20/2014 o návrhu skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3 a 4 a čl. 20 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a návrhu skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom Mgr. Andrejom Gunárom, Advokátska kancelária, Panenská 6, Bratislava, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 20 ods. 1, 2 a 4, čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 55.Ústavy Slovenskej republiky nasledovne:

1. Ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n i e s ú v s ú l a d e s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a návrhu skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky n e v y h o v u j e . Podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov k 1. bodu výroku rozhodnutia a k nemu príslušnej časti odôvodnenia pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Ivetta Macejková, Milan Ľalík a Peter Brňák.

Ukazuje sa, že pochybnosti o ústavnosti tohto zákona, upravujúceho osobitné postupy pri nadobúdaní agropozemkov boli dôvodné.

Kauzu budeme sledovať a okamžite po zverejnení rozhodnutia prinesieme rozbor dôvodov.


Zdroj: www.concourt.sk

ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
Ján Juríček|právnik od roku 0
O.K.

A teraz to podstatné; mne katastrálny odbor OÚ Lučenec, odmietol zapísať 0,7 ha lazníckej pôdy do katastrálnych operátov, ako mám teraz postupovať ?

Môj kontakt : look@jupo.sk
06.12.2018 o 14:08:24Reagovať
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: