Porušovanie práv duševného vlastníctva a jeho ekonomické dopady

V dôsledku pirátstva a falšovania prichádza EÚ každý rok o 83 miliárd EUR a 790 tisíc pracovných miest. Pre prítomnosť falzifikátov na trhu príde deväť odvetví o 7,4 % objemu predaja. Medzi dotknuté odvetvia patria odevy, hračky, športové potreby, šperky, kabelky a hudba. Príjmy, ktoré vláda stratí v dôsledku falšovania a pirátstva, sa odhadujú na 14,3 miliardy EUR.

S blížiacimi sa sviatkami milióny zákazníkov v celej EÚ-28 nakupujú vianočné darčeky pre rodinu a priateľov.

Ale negatívny ekonomický vplyv falzifikátov a pirátskeho tovaru trvá celý rok.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vykonal série štúdií prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a odhaduje, že viac ako 48 miliárd EUR — alebo 7,4 % predaja – sa každoročne stratí v deviatich odvetviach pre prítomnosť falošného tovaru na trhu. Každý rok sa v hospodárstve EÚ stráca dodatočných 35 miliárd EUR ako nepriamy následok falšovania a pirátstva v týchto odvetviach, keďže výrobcovia kupujú menej výrobkov a služieb od dodávateľov, čo má za následok reťazovú reakciu v ostatných oblastiach.

Deväť ovplyvnených odvetví: kozmetika a výrobkov osobnej starostlivosti, odevy, obuv a doplnky, športové potreby, hračky a hry, šperky a hodinky, kabelky, nahrávaná hudba, destiláty a víno a liečivá.

Tieto straty sa premietajú do takmer 500 tisíc stratených alebo nevytvorených pracovných miest v týchto odvetviach v EÚ, keďže legitímni výrobcovia a v niektorých prípadoch distribútori zodpovedajúcich výrobkov zamestnávajú menej ľudí, než by tomu bolo v prípade neexistencie falšovania a pirátstva.

Keď sa zoberie do úvahy reťazový efekt falzifikátov na ostatné odvetvia, inde v hospodárstve EÚ sa stráca ďalších 290 tisíc pracovných miest. Tieto štúdie boli vykonané v období od marca 2015 do septembra 2016 agentúrou EUIPO s cieľom vybudovať úplnejší obraz o ekonomických nákladoch falšovania a pirátstva v Európskej únii. Séria štúdii tiež sleduje vplyv falzifikátov na verejné financie. Celkovo sa ročná strata verejných príjmov vyplývajúca z falšovania a pirátstva v týchto deviatich odvetviach odhaduje na 14,3 miliardy EUR na stratách dane z príjmu, DPH a spotrebných daniach.

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO António Campinos vyhlásil:

Veríme, že výsledky našej série štúdií pomôžu spotrebiteľom robiť informovanejšie rozhodnutia. Je to omnoho dôležitejšie v tomto období roka, keď spotrebitelia a občania robia vianočné nákupy a vyberajú darčeky pre svojich blízkych. Prostredníctvom našich správ a analýz vidíme ekonomické vplyvy, ktoré má falšovanie a pirátstvo na predaj a pracovné miesta. Situácia je v jednotlivých členských štátoch odlišná, ale celkový obraz z našej série štúdií je veľmi jasný – falšovanie a pirátstvo má negatívny vplyv na ekonomiku EÚ a na tvorbu pracovných miest.

Slovensko: Každoročne sa odhadujú straty vo výške 271 miliónov EUR priamo spojených s falšovaním vo vymedzených oblastiach, a to vo výške 9,4 % ich predaja. To sa premieta do 2 900 pracovných miest priamo stratených v týchto odvetviach.

Relatívne straty v predaji z dôvodu falšovania sú na Slovensku nad priemerom EÚ a úbytok pracovných miest pod priemerom EÚ. Lieky sú odvetvím s najvyššími stratami objemu predaja v absolútnych číslach v dôsledku falšovania. Séria štúdií bude pokračovať po celý rok 2017, spolu so správami o hospodárskych dôsledkoch falšovania a pirátstva v odvetví inteligentných telefónov a pesticídov, rovnako ako v iných odvetviach hospodárstva, ktoré sú náchylné na porušovanie práv duševného vlastníctva.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR

ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: