Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom portálu ulpianus.sk je:

ulpianus.sk, s.r.o.
Magurská 1
040 01 Košice
IČO: 46 778 675,
Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 30365/V

info@ulpianus.sk

Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: