Kontaktné údaje vydavateľa

Prevádzkovateľom portálu ulpianus.sk je:

ulpianus.sk, s.r.o.
Magurská 1
040 01 Košice
IČO: 46 778 675,
Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 30365/V

info@ulpianus.sk, akbc@akbc.sk

Redakcia:

JUDr. Alexander Bröstl

Mgr. Tomáš Čentík

ISSN: 2644-528X