Právnické jazykové okienko (1.): Uzatvoriť alebo uzavrieť zmluvu?

Často sa nám stáva, že sa po rokoch používania určitého slovného tvaru vynorí pochybnosť či je pravopisne správny. Surfovanie na nete (prečo radšej nenazrieme do pravopisných pravidiel...) ukáže, že pochybnosť je dôvodná...   A tak sme sa rozhodli, že si z času na čas na ulpianusíku otvoríme právnické jazykové okienko.

 

Uzatvoriť alebo uzavrieť zmluvu?

Klasik by povedal, že zmluvy sa uzatváravajú.

Občiansky zákonník používa obidva tvary. Napríklad uzavrieť zmluvu nájdete  v § 50,  § 585 ods. 2, 603 ods. 2, uzatvoriť zmluvu sa objavuje najmä v pasáži o spotrebiteľských zmluvách a záložnom práve, t. j. v novších častiach kódexu (čo by mohlo znamenať, že je správnejšie uzatvoriť zmluvu).

Obchodný zákonník používa obidva tvary, podľa vyhľadávania vo Worde, ale jasne prevažuje uzavrieť  zmluvu v starších aj v nových častiach kódexu.

Jazykovedci v tom majú jasno. Obidve slová sú rovnocenné a môžu sa používať synonymicky (podrobnejšie TU).

 

Kúpna zmluva alebo kúpno-predajná zmluva?

V tomto prípade nejde o pravopis ale skôr o pojmovú presnosť. Všimol som si, že hlavne príslušníci staršej generácie často vravia: „Prosím pripravíte mi návrh kúpno-predajnej zmluvy“.

Ibaže z toho vyplývajúca hypotéza, že staršie kódexy používali tento pojem sa nepotrvdila. Pôvodné znenie Občianskeho zákonníka z roku 1964, Občiansky zákonník z roku 1950, Hospodársky zákonník, ale aj Zákonník medzinárodného obchodu, všade tam nájdete pojem „kúpna zmluva“.

Pravdepodobne niekto z lásky k rímskemu právu (spomínate si na emptio-venditio = kúpa-predaj) prepašoval tento pojem do nášho jazykového sveta.

Čo sa teda stane, ak použijeme pojem kúpno-predajná zmluva? Okrem toho, že minieme niekoľko hlások/písmen naviac, vôbec nič.  A samozrejme, právnicko-jazykoví Monkovia vás napomenú.

 

Je správne Ústavný súd alebo ústavný súd?

Z neznámeho dôvodu sme to vždy  chápali tak, že ak hovoríme o orgáne ochrany ústavnosti a jeho oficiálnom pomenovaní tak to je Ústavný súd Slovenskej republiky a ak je to (všeobecnejšie, druhovo a menej oficiálne) ústavný súd tak je to ústavný súd s malým ú. Veľmi často sa však dá zaregistrovať, že ústavný súd sa v rôznych textoch a kontextoch píše Ústavný súd.

Jazykovedci touto odpoveďou (čerpané odtiaľ) pripomínajú typických právnikov: „Názvy Ústavný súd, Najvyšší súd sa výnimočne píšu s veľkým začiatočným písmenom aj pri vynechaní bližšieho označenia (slovného spojenia Slovenskej republiky)názov Špeciálny súd je plný názov.“  Čo znamená  výnimočne sa už nedozviete...

Na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (TU), odvolávajúcej sa na Pravidlá slovenského pravopisu ale môžete nájsť jasné stanovisko o správnosti nášho pohľadu...

Je to ale veľká téma aj pre všetkých najpovolanejších, to si určite prečítajte TU.

Ak má niekto jasnú odpoveď, prosím napíšte do diskusie.  

My to uzavrieme aj uzatvoríme tak, že použitie veľkého písmena môže byť v najhoršom prípade vnímané ako slušné a pokorné vyjadrenie rešpektu k danej inštitúcii, ktorým sa nič nepokazí.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať