Namiesto pondelkovej porady...(prehľad 12. – 18. februára 2018)

Naša vlasť začiatkom roka oslávila 25 rokov.

Vieme, že sedem psích rokov je jeden ľudský, ale aký je prepočet veku štátov?

Podľa človečieho počítania rokov by mala mať Slovenská republika práve po slávnostných promóciách a vstupovať do produktívneho veku, plná síl a mladíckej energickosti. Právny štát ako súčasť moderného štátneho útvaru by mal byť v rozkvete...

Jubileum mi pripomenulo, že ma zlostia dve veci vo vzťahu k českej judikatúre.

Viac, že ju nekriticky preberáme – niektoré slovenské rozhodnutia pripomínajú kompiláciu českých rozhodnutí, v horších prípadoch ich preklad. Jasné, sem-tam naša judikatúra išla vlastnou cestou, ale vzhľadom na častú „inšpiráciu“ z Česka mi to príde ako keby náš právny systém bol v predškolskom veku a nevedel formulovať vlastné myšlienky. A ako hovorí môj kolega, chýba ešte aj slušnosť priznať sa k preberaniu českých rozhodnutí a uvádzať ich ako zdroj.

Menej, úplná nejasnosť ohľadne toho, či vôbec české judikáty používať pri domácej právnickej činnosti. Áno, mali sme spoločný právny poriadok a niektoré právne predpisy dlhú dobu po rozdelení prakticky rovnaké. No môžem potom používať nemeckú, rakúsku či švajčiarsku judikatúru, judikatúru právnych poriadkov, ktoré sú ešte vyspelejšie a pritom v mnohých principiálnych otázkach veľmi príbuzné?

Ak by sa Československo nerozdelilo, ani jeden z týchto problémov by sme nepoznali, alebo si ho nemuseli vyčítať.

A ako bonus: naše deti by stále bezproblémovo dokázali čítať českú odbornú literatúru.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Nuda v Zbierke...

14. február        35/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

15. február        36/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

16. február        37/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: