Namiesto pondelkovej porady (prehľad 9. - 15. september 2019)

Existujú dva základné prístupy k vedeniu účtovnej evidencie. Volajú sa VŠETKO a NIČ.  

V režime VŠETKO účtovnej evidencii nič neunikne. Podlaha, televízor, kávovar, tretie auto v poradí. Podlaha, televízor, kávovar, ktoré má spoločník účtovnej jednotky doma. Kto podniká, myslí na prácu aj keď leží doma pred telkou a pije kávu v spoločnosti firemnej podlahy. Aha, a na aute jazdí jeho brat či manželka, ktorý nemá s účtovnou jednotkou nič spoločné.

Tento prístup môže do života vniesť trochu adrenalínu. S napätím sa čaká na deň, kedy dorazia tetušky z daňového úradu. Spravidla sa hlásia vopred a tak stačí šikovne zorganizovať sťahovacie auto a všetky veci umiestniť do firemných priestorov. Ehm, existuje rozoberateľná a ľahko premiestniteľná podlaha?

Režim NIČ je z hľadiska vynaložených nákladov a energie o dosť efektívnejší. Zbieraním účtovných dokladov, ich triedením, odovzdávaním účtovníkov sa nikto neobťažuje. Pretože, čo nie je v účtovníctve, to neexistuje... Režim NIČ sa dá dosiahnuť aj spätne. Celá účtovná evidencia zhorí v samovznietenom aute, spadne do kanála, alebo ju so sebou zoberie nový rumunský či maďarský konateľ.

Na akýkoľvek iný prístup medzi VŠETKO a NIČ už je potrebný účtovník či daňový poradca. A to prináša aj takéto dialógy:

Ing.: "Ako môže byť tá zmluva a nároky z nej platné, keď nie je zaevidovaná v účtovníctve?"

JUDr.: "Lebo je úplne nepodstatné, či v účtovníctve je alebo nie je, účtovníctvo má len evidenčnú povahu."

Ing.: "Ale keď niečo nie je v účtovníctve, tak to neexistuje."

JUDr.: "Akýkoľvek právny úkon, alebo právny vzťah vzniká nezávisle od účtovnej evidencie a to tým, že vznikne spôsobom predvídaným v právnom podpise. Napríklad sa podpíše zmluva a pre uplatňovanie nárokov z nej, je úplne jedno či je evidovaná v účtovníctve."

Ing.: "A ešte mi povedz, že prečo keď určitú položku  zaúčtujem do účtovníctva , tak si to vy právnici nazývate inak a meníte právnu kvalifikáciu."

JUDr.:  "Účtovníctvo neurčuje právne vzťahy a ich povahu, naopak, účtovníctvo má len nasledovať právne vzťahy."

Ing.: "Trvám na tom, že všetko musí byť riadne evidované v účtovníctve, inak to neexistuje."

JUDr.: "OK, tak teba a tvoje faktúry vymažem zo svojej účtovnej evidencie. Prestal si existovať!"

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

11. september 2019          274/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

12. september 2019          275/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. augusta 2019 č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu

13. september 2019          276/2019 Z. z
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

13. september 2019          277/2019 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať