Namiesto pondelkovej porady (prehľad 7. – 13. mája 2018)

Vráťme sa do prvého ročníka právnickej fakulty.

Keď Aulus Agerius žaloval Numeria Negidia. Tak vyučoval právo starý Rím...

Aulus Agerius je vo voľnom preklade ten ktorý koná (žaluje), Numerius Negidius ten ktorý odmieta platiť.

Naše právnické vzdelávanie nič podobné nevytvorilo a bez fantázie pracovalo s oficiálnymi pojmami žalobca - žalovaný, navrhovateľ – odporca, v ktorých bol do reformy procesného práva riadny miš-maš. Mohli sme sa zmôcť aspoň na Peter Vymáhač vs Jozef Neplatič či Vrtký Veriteľ vs Drzý Dlžník.

A ešte raz cestovanie v čase: v deväťdesiatych rokoch zažiaril na strieborných plátnach film Sedem (v hodnotení csfd.cz  92 % a 5. najlepší film).

Psychopatickým vrahom trestajúcim sedem smrteľných hriechov bol John Doe, ktorého stvárnil Kevin Spacey.

Ide o pomenovanie, ktoré sa podľa wikipedie v anglo-americkom svete používa na označenie neidentifikovanej osoby, alebo osoby v súdnom spore, ktorej identita je zatajovaná, v USA sa často používa pre neidentifikované mŕtvoly. Iný význam, v ktorom sa používa je označenie pre „hypothetical every-man“.

U nás by to mohol byť Ján Kováč, Peter Novák alebo trebárs Jozef Mak.

Skúste sa dnes opýtať kolegov, kto je v tej a tej kauze Aulus Agerius, koľko dlží Numerius Negidius v inej kauze alebo či v tom staršom prípade už zistili, kto je John Doe.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Solitér s riadne dlhým názvom...

9. máj 2018        130/2018 Z.z.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 
Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: