Namiesto pondelkovej porady (prehľad 6. – 12. mája 2019)

Na zasadnutí hongkongského parlamentu sa minulý týždeň strhla bitka, video si môžete pozrieť napríklad TU.

Bez ohľadu na to, o čo išlo, občan - volič môže oceniť nevídané nasadenie voleného zástupcu, ktorý je ochotný  sa za svoj (a teda aj voličov) názor pobiť. Nakoniec, fyzický útok je len inou formou argumentácie, spravidla tam kde sa vyčerpá energia pre verbálne odôvodnenie názorov. Pre občana môžu byť takéto živé prvky parlamentnej demokracie divácky atraktívne. Všetci máme, hlavne teraz, radi hokej a takýto fight bežne nevidieť ani na ľadovej ploche. Možno by stálo za úvahu, po takýchto incidentoch zaviesť v parlamente trestné minúty, či vylúčenia...

Je to však všetko nič oproti tomu, čo dokáže náš zákonodarný zbor.

Ukázalo sa, akú má jeho legislatívna činnosť magickú moc. Ide o doteraz neznámy rozmer právnej normy, ktorý zneopísala žiadna legislatívna teória svetového formátu, ani žiadny právny vedátor.

Parlament sa v piatok zaoberal prezidentom vetovaným zákonom o štátnych symboloch. Veto prelomil, čo znamená, že súčasťou nášho právneho poriadku (podklady z legislatívneho procesu TU) sa stalo takéto pravidlo: „Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.“. Vyobrazenie loga, ktoré máte možnosť vidieť pri článku na drese tak bude o dva dni nelegálne.

Nadprirodzené vlastnosti tejto normy signalizovalo už to, že hokejoví funkcionári prijali rozhodnutie o tom, že budú používať dresy podľa budúcej právnej úpravy, nielenže pred jeho účinnosťou (15. máj 2019), ale aj pred jeho schválením...

Vrchol zázračného pôsobenia zákona nastal okamžite (stále pred jeho účinnosťou!).

Definoval ho samotný predseda parlamentu vo svojom statuse na sociálnej sieti po piatkovom zápase Slovensko -USA, citujem:

„Štátny znak na hrudi priniesol šťastie.“

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

7. máj 2019      120/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

7. máj 2019      121/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

7. máj 2019      122/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

10. máj 2019     123/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.

10. máj 2019     124/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

10. máj 2019     125/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

 

Prečítali sme

• k rozhodnutiu Ústavného súdu ČR vo veci „hotel v Ostrave – anexia Krymu – ruskí hostia“ (jinepravo.cz): Anexe Krymu a „lustrování“ Rusů v ostravském hotelu: Pokus o (abstraktní) obhajobu výroku nálezu II. ÚS 3212/18

• o európskej smernici k autorskému právu (epravo.sk): Nová copyrightová smernica EÚ


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: web SZLH

 
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: