Namiesto pondelkovej porady (prehľad 4. – 10. február 2019)

Nechávam do seba vstúpiť temné sily a...

Na začiatku bola otázka, ako podrobne sú skúmané (tzv.) judikáty, ktorých spisové značky spolu s citáciami častí odôvodnení, uvádzame v rôznych podaniach na súd. Senát alebo samosudca, ktorý rozhoduje, chce určite poznať skutkový stav, ktorý sa v judikáte posudzoval a chce sa oboznámiť s ďalšími rozhodnutiami, na ktoré judikát odkazuje.

Čo v prípade ak sa judikát vo verejne dostupných databázach nenachádza a po zadaní spisovej značky do internetových vyhľadávačov, neprídu žiadne výsledky (myslím, že realita je taká, že všetky rozhodnutia súdov na webe zverejňované nie sú)? Ako sa k tomu postaví súd, ak uvádzané rozhodnutie môže byť pre posudzovaný prípad veľmi dôležité a chce poznať jeho obsah?

Je to jednoduché: na predloženie textu judikátu stačí toho, kto sa naňho odvoláva, vyzvať (niekto ich možno predkladá ako prílohu k podaniu).

Predložiť fiktívny judikát by bolo možné. Ak si niekto trúfne vymyslieť spisovú značku a právnu vetu, či časť odôvodnenia, určite si trúfne napísať aj celé rozhodnutie, chce to len trochu právnickej tvorivosti... Skontroloval by potom súd autentickosť judikátu?

Každé zlo môže byť aj dobrom. Predstavte si právnického Brucea Wayna, ktorý by po nociach namiesto lietania v netopierom kostýme fabuloval prelomové judikáty, ktorými by pozitívnym smerom ovplyvňoval celý právny poriadok a tunajšie právne myslenie. Právnickí darebáci, traste sa!

K téme máme aj  niekoľko nových pojmov:

Judiktatúra – tyrania súdnych rozhodnutí. Stav, keď sa prívrženci súdneho rozhodnutia ako prameňa práva dostanú k moci.

Judikátoraptorizmus – kradnutie judikátov. Slušnejšie: preberanie judikátov. Nižší a menej sofistikovaný stupeň činnosti opísanej vyššie.

Nudikát –  nudný judikát. Obsahovo sterilné, nezaujímavé rozhodnutie. Opak judikátu roka.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

4. február 2019               27/2019 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

4. február 2019               28/2019 Z. z
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

4. február 2019               29/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

6. február 2019               30/2019 Z. z.
Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8. február 2019               31/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov

8. február 2019               32/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: