Namiesto pondelkovej porady (prehľad 30. september – 6 . október 2019)

Zdá sa, že dve veci budú večným sprievodcom advokátskeho života: každodenné produkty ľudskej iracionality  (zdroj práce advokáta) a „žltý lístok“...

Obyvateľ Slovenskej republiky smeruje ku svojej poštovej schránke.

Každý deň si kladie otázku, kedy elektronizácia pohltí tlačené reklamné letáky či magazíny falošných zliav a výpredajov. So železnou zákonitosťou ho prvý pracovný deň mesiaca v schránke čaká platobný doklad SIPO (sústredené  inkaso platieb obyvateľstva), ďalší kultový výtvor poštového podniku. SIPO je inak najlepším príkladom inštitútu poukážky, ktorý sme ako študenti v učebniciach občianskeho práva nemali tak radi...

A potom... Žltý lístok sa môže zjaviť kedykoľvek počas celého roka, nielen na jeseň.

Niekedy cerí žltý zúbok už z priezoru schránky, inokedy sa ukryje medzi jej ostatných hostí. Neraz zo schránky vyletí až po jej otvorení, pomaličky a majestátne padá k zemi.

Žltý lístok. Ako všetky prezývky, je jednoduchá a priliehavá, oficiálne označenie Oznámenie o uložení zásielky nepoužíva nik.

Žltý lístok. Založený v peňaženke, čaká na svoj deň a nemilosrdne odpočítava 18 dní: „Musím to vôbec prevziať?“, Čo sa stane, ak to neprevezmem?“, „Ako môžem zistiť čo to je?“. Alebo potom „Prevezmem to posledný deň lehoty!“, ako by to malo zmeniť chod sveta.

Na žltý lístok už elektronizácia zabrechala (napríklad TU). Nemá však na to, aby ho vykynožila.

Žltý lístok. Advokátov a poštárov spája putom zakázaného: „Pani poštárka, k tejto zásielke mi prosím dajte žltý lístok...“

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

30. september 2019       286/2019 Z. z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

30. september 2019       287/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

30. september 2019       288/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky

30. september 2019       289/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky

30. september 2019       290/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2019 č. 2019/12428:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

1. október 2019              291/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

1. október 2019              292/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

2. október 2019              293/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

4. október 2019              294/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien textu a príloh II až IX a doplnenia nových príloh X a XI k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: