Namiesto pondelkovej porady (prehľad 29. apríl – 5. máj 2019)

Poznám veľa Slovákov, sú to úžasní ľudia, dosahujú vynikajúce výsledky.“ (3. máj 2019, Donald Trump, POTUS)

Rozlišovať vpravo a vľavo sme sa učili veľmi skoro, niekedy v predškolskom veku.  Na časovej osi ľudského života je to dávno, preto sa každému stáva, že zabudne, kde je vľavo a kde vpravo. Kto vlastne vie, prečo je pravá strana pravou a ľavá strana ľavou...

Operovali ste mi opačné koleno,“ mali byť prvé slová pacienta nešťastníka po prebratí sa z anestézie.

Kúpili ste mi iný pozemok,“ predstavujem si prvé slová klienta po prebratí rozhodnutia z katastra.

Rutina je nepriateľ pozornosti. Poznáte to, keď klonujete stopäťdesiaty platobný rozkaz, automatizovane kontrolujete podobné údaje - akýkoľvek nový pohľad na problematiku je nemožný. Ak sa na tom istom pracovisku vpravo a vľavo mieša opakoven (inému pacientovi malo byť kvôli nesprávnej vložke to isté koleno operované dvakrát – napríklad TU), varovný prst sa dvíha.

A môže byť aj horšie. U susedov Čechov (s ktorými sa stále radi porovnávame) minulý týždeň opätovne prejednávali prípad lekára, pretože odmietol prijať pacienta, ktorého doviezla sanitka. Lekár mal dokonca zdravotníkom vynadať a vyhrážať sa im (ďalšie podrobnosti TU). Jeho obhajoba spočívala v tom, že mal za sebou náročnú dvojdennú službu a pred príjazdom sanitky musel riešiť niekoľko závažných prípadov.

Predstavujem si klienta, ktorému posledný deň lehoty na odvolanie vynadám, nech neotravuje...

Únava je zlou sestrou rutiny.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

29. apríl 2019                                114/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

1. máj 2019                                    115/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

1. máj 2019                                    116/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom

1. máj 2019                                    117/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti

1. máj 2019                                    118/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

3. máj 2019                                    119/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: