Namiesto pondelkovej porady (prehľad 26. august -1. september 2019)

Dobré nepotrebuje reklamu, pretože sa propaguje samo.

Platí to možno v ideálnom svete. Dnešná úroveň neobmedzenej internetovej slobody prejaviť svoj názor  skôr dokazuje, že aj dobré veci potrebujú kvalitné promo, napríklad preto, aby sme si na nich nezvykli ako na úplnú samozrejmosť.

Zvýšenie popularity Ústavy Slovenskej republiky by pre reklamných mágov nebolo jednoduchým zadaním.

Samotné slovo „ústava“ – koľko ľudí by v známej relácii s kamerou v uliciach vedelo na otázku o jeho význame odpovedať aspoň čiastočne správne?

Jej suchý a abstraktný text – skutočná výzva pre každého copywritera.

A pozrite si ksichty  tých, ktorí základný zákon 1. septembra 1992 prijímali (zábery nájdete napríklad v tomto videu) – dokážete spätne niektorým z nich veriť, že majú úctu k ľudským či občianskym právam a mysleli to s našim základným zákonom úprimne?

Štátne sviatky (zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch TU) sú akýmsi štátom schváleným 24-hodinovým priestorom pre propagáciu významnej udalosti, ktorá sa udiala v jeho histórii.  Najlepším meradlom efektívnosti tohto ich účelu je, ak si ľudia štátny sviatok nepamätajú len preto, že nemusia ísť do práce.

Do tej miery, čo to sledujem, je 1. september každoročne sprevádzaný dňom otvorených dverí v parlamente a recyklovanými prejavmi najvyšších ústavných činiteľov.

Dobrá propagácia je taká, ktorá nenudí, je kreatívna, vie zaujať a zanechať stopu...

Challenge pre všetkých:  Kto vytvorí dobrú reklamu na právny štát, ľudské práva a slobodne usporiadanú spoločnosť?

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

27. august 2019    266/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

27. august 2019    267/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27. august 2019    268/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

28. august 2019    269/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

28. august 2019    270/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

28. august 2019     271/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

28. august 2019     272/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

 

Prečítali sme
• pohľade ESĽP na nemanželské spolužitie (epravo.sk):
Nemanželské spolužitie ako novodobý fenomén v spoločnosti a jeho úprava v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

• Radbruchova formula v našom trestnom práve (pravnelisty.sk):  K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: