Namiesto pondelkovej porady (prehľad 23. - 29. september 2019)

Sú milované preto, že pri nastupovaní šetria kríže a prinášajú pocit vyššej bezpečnosti, zatracované pre ozrutné rozmery či málo šoférskosti.

Podľa automobilových odborníkov sa za výhody považuje napríklad lepší výhľad z miesta vodiča a tým celkovo lepší prehľad o dopravnej situácii, či schopnosť utiahnuť príves trojtonový príves,  za nevýhody väčšie emisie oxidu uhličitého a väčšie opotrebovanie komunikácii spôsobené vyššou hmotnosťou.

Podobne ako v otázke toho, či je najpredávanejším autom sveta Toyota Corolla, Volkswagen Golf alebo Ford Focus sa internetové pramene rozchádzajú aj v tom, čo možno považovať za prvé SUV na planéte Zem. Podľa niektorých zdrojov je nim Chevrolet Suburban (na fotografii), podľa iných by to mala byť Toyota RAV 4.  Môže to byť spôsobené aj tým, že ani o  definícii SUV (Sport Utility Vehicle) nepanuje zhoda.

Štatistiky jednoznačne hovoria o  boome vozidiel s nafúknutými karosériami a o ich stále vyšších predajoch. Je zákonitosťou, že všetko populárne má svojich odporcov!

V roku 2017 pražský magistrát spustil internetovú kampaň (info TU), ktorá mala odradiť od nákupu SUV.  Popri ekologickej záťaži, či veľkých priestorových nárokoch v centrách miest, sa osobitne zdôrazňovalo, že vodič cez vysoký nárazník nemusí vidieť deti, ktoré mu môžu vbehnúť do cesty.

Začiatkom septembra sa v centre Berlína stala dopravná nehoda (viac info v češtine napríklad TU), pri ktorej pod kolesami SUV značky Porsche Macan zahynuli 4 ľudia a 5 boli zranení. V Nemecku sa masívne ozvali hlasy volajúce po zákaze SUV, argumentujúc nebezpečnosťou pre ostatných účastníkov premávky (menšie vozidlá a chodci) a ekologickou neefektívnosťou (väčšie auto = silnejší motor = viac emisií). Zástancovia SUV hovoria najmä o tom, že nie je možné zakázať určitý typ karosérie auta, medzi SUV sú aj malé autá (kategória mini SUV) a že riešenie treba hľadať v zmene životného štýlu ľudí (keďže autá sú celkovo využívané neefektívne), či iných obmedzeniach (napríklad obmedzenie rýchlosti na diaľnici v Nemecku, čo by malo viesť k tomu, že sa nebudú vyrábať autá so zbytočne silnými motormi).

Uvidíme, aký osud SUV postihne – ako to býva, ako o alternatíve k ich zákazu sa uvažuje aj o ich osobitnom zdanení, či zavedení osobitných poplatkov pre vstup do historických centier.

Na záver jedna právnická zaujímavosť:  podľa jednej verzie dostal vodič SUV v Berlíne epileptický záchvat, v dôsledku ktorého nad vozidlom stratil kontrolu. To priviedlo vyšetrovateľov k myšlienke uskutočniť domovú prehliadku jeho bytu. Zdravotnú dokumentáciu vyšetrovatelia nemôžu požadovať a ak by vodič odmietol svojho lekára zbaviť mlčanlivosti, nebolo by možné získať informácie o jeho zdravotnom stave. O tom či policajné orgány našli čokoľvek čo by epilepsiu potvrdzovalo (pátrať sa malo najmä po liekoch a receptoch) verejnosť pre prebiehajúce vyšetrovanie informovaná nebola.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

26. september 2019       279/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

26. september 2019       280/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

26. september 2019       281/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. september 2019       282/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. september 2019       283/2019 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

26. september 2019       284/2019 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

26. september 2019       285/2019 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Foto: wikmedia.org - Alden Jewell [CC BY 2.0]

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: