Namiesto pondelkovej porady (prehľad 19. – 25. februára 2018)

Dnes trocha osvety.

Obzvlášť pre tých, ktorým sa zdá  spôsob obživy spočívajúci v každodennom podávaní poctivých pracovných výkonov, nudný.

Teda pre tých, pri ktorých je vyššie riziko, že jedného dňa na dvere zaklope (v horšom prípade rovno baranidlom) štátna moc. Vedzte, že táto má v rukách nástroj akým je zaistenie majetku – ak v takýchto krušných chvíľach na vás zrazu zabudnú kamaráti či príbuzní, môže sa stať, že je problémom zabezpečiť peniažky pre toho koho budete potrebovať najviac: dobrého advokáta.

Reč je o rezervnom fonde sui generis, ktorého leitmotívom je „vždy si treba skryť peniažky pre právnika“. Či už to bude veľká hrubá pančucha, nenápadné sporiace prasiatko alebo otvorený účet u skutočného priateľa, nezabúdajte na to, pretože nepriazeň osudu číha na každom kroku.

Pre zástancov pokojného životného štýlu platí: aj pri zdanlivo jednoduchých veciach ako je kúpa bytu či požička  si nechajte poradiť od kvalifikovaného právnika a to hneď na začiatku. Stojí to podstatne menej (času aj peňazí) ako keď za ním pôjdete keď už je oheň na streche a požiar už prakticky nezahasiteľný...

Je to niečo ako zlaté pravidlo nezriaďovania rezervného fondu.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Prezident uplynulý týždeň podpísal 17 zákonov, takže čochvíľa to príde...

19. február 2018             38/2018 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

21. február 2018             39/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

21. február 2018             40/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

21. február 2018             41/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

22. február 2018             42/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: